Skuteczna rekrutacja

Syntea S.A.

pracowników, obserwujących

Syntea S.A. — o nas

Wspieramy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób na każdym etapie życia uwzględniając aktualne trendy edukacyjne oraz wymogi rynku pracy.

Aktualności Syntea S.A.

Wspieramy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób na każdym etapie życia uwzględniając aktualne trendy edukacyjne oraz wymogi rynku pracy.

Liczba obserwujących profil: 60 16.08.2017, 11:40

Wspieramy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób na każdym etapie życia uwzględniając aktualne trendy edukacyjne oraz wymogi rynku pracy.

Nowe zdjęcie na profilu firmy: 22.05.2015, 12:30

Wspieramy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób na każdym etapie życia uwzględniając aktualne trendy edukacyjne oraz wymogi rynku pracy.

Zmieniono dane na profilu firmy: 22.05.2015, 12:30

Status Adres Branże Strona www Produkty Pracownicy O firmie Logo
MałgorzataMazurek

Małgorzata Mazurek rozpoczęła pracę na stanowisku trener 30.03.2013, 19:19

(Administrator Danych), z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowej 5/7, moich danych osobowych oraz wizerunku, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z serwisu pod adresem goldenline.pl (Serwis) w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w Profilu w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez Serwis lub za jego pomocą. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.