Dorota Badowska

Dorota Badowska

Manager, CIECH S.A.

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Manager

  CIECH S.A.

  od października 2006 (od 7 lat i 7 miesięcy)
  Biuro Kontroli i Audytu
  Audytor Wewnętrzny

  Urząd m.st. Warszawy

  maj 2002 - październik 2006 (przez 4 lata i 6 miesięcy)
  Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
  Przeprowadzanie i koordynowanie kontroli planowych i doraźnych w tym w Spółkach z udziałem m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych. Opracowywanie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych, informacji z wyników kontroli, projektów zawiadomień do organów ścigania i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i organami ścigania. Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych do Biura.
  Przeprowadzanie audytów w Biurach Urzędu m. st. Warszawy oraz Urzędach dla poszczególnych dzielnic. Opracowywanie programów audytów, raportów z audytów. Przeprowadzanie narad otwierających i zamykających audyty. Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w jednostkach w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań a także wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Informowanie Prezydenta miasta o wynikach przeprowadzonych audytów.
  Księgowa

  Asta Medica Sp. zo.o.

  listopad 1997 - grudzień 2001 (przez 4 lata i 2 miesiące)
  Prowadzenie księgowości spółki, w tym: ewidencjonowanie przychodów i kosztów, wpływów i wydatków, majątku trwałego, prowadzenie kartoteki środków trwałych, naliczanie amortyzacji, prowadzenie inwentaryzacji, prowadzenie całokształtu prac związanych z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi regulowanie zobowiązań, prowadzenie kasy spółki, przygotowywanie miesięcznych i rocznych zestawień dla urzędów i centrali firmy.
  Księgowa

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

  czerwiec 1996 - październik 1997 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
  Ewidencja księgowa wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

  Edukacja

  Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie, studia podyplomowe

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  od listopad 2011 (od 2 lat i 6 miesięcy)
  Rachunkowość, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

  październik 2006 - kwiecień 2007 (przez 7 miesięcy)
  Aplikacja Kontrolerska, studia podyplomowe

  Najwyższa Izba Kontroli

  wrzesień 2003 - czerwiec 2004 (przez 10 miesięcy)
  Rachunkowośc Finansowa i Zarządcza, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

  październik 2001 - czerwiec 2002 (przez 9 miesięcy)
  Ekonomia - Ubezpieczenia, magisterskie

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

  październik 1999 - czerwiec 2001 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Ekonomia - Obsługa Ubezpieczeniowa, licencjackie

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

  październik 1996 - wrzesień 1999 (przez 3 lata)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  kurs dyrektora finansowego, kurs kontrolera finansowego, kurs na główną księgową, kurs księgowości

  Hobby

  podróże

  Grupy

  Zobacz szczegóły »