Dominika Hordyjewska

Dominika Hordyjewska

pracownik socjalny

Mysłowice, śląskie

Podsumowanie

  pracownik socjalny stanowisko ds.Obsługi Klientów Orzecznictwa oraz Spraw Organizacyjno-Finansowych

  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  od lutego 2008 (od 6 lat i 3 miesięcy)
  * Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz nadawanie biegu postępowaniu orzeczniczemu
  * Przyjmowanie odwołań od decyzji składu orzekającego
  * Przyjmowanie wniosków na legitymacje oraz ich przygotowywanie
  * Uczestnictwo w posiedzeniach składów orzekających w celu dokonania oceny
  o występujących ograniczeń w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnieniu ról społecznych,
  o stopienia uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,
  o zakresu koniecznej opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
  * Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie dotyczącym orzekania o niepełnosprawności oraz wynikających z orzeczenia wskazań do ulg i uprawnień
  * Wydawanie, wspólnie z Przewodniczącym MZON orzeczeń o umorzeniu postępowania oraz zawiadomień o nie załatwieniu sprawy terminie wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy
  * Prowadzenie analiz finansowych oraz sporządzanie zestawień i raportów
  * Opisywanie rachunków, obsługa programu MOPSIK
  protokolant

  Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

  od kwietnia 2006 (od 8 lat i 1 miesiąca)
  Obsługa komisji lekarskich.

  Edukacja

  Pedagogika - specjalność Pedagogika Socjalna i Opiekuńcza, magisterskie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  od październik 2008 (od 5 lat i 7 miesięcy)
  Socjologia - Organizowanie Społeczności Lokalnej, magisterskie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  od październik 2007 (od 6 lat i 7 miesięcy)
  Socjologia - Praca socjalna, licencjackie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  październik 2004 - czerwiec 2007 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Cykl szkoleń dla wolontariuszy (07.04-28.04.2006)
  Szkolenie dla pracowników socjalnych (uzyskany certyfikat uprawniający do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)