Dawid Szymków

Dawid Szymków

Dyrektor Hotelu

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

Director of Sales and Marketing

Radisson Blu

od marca 2013 (od 1 roku i 10 miesięcy)
Zarządzanie działem sprzedaży i marketingu;
Zarządzanie dzialem konferencji i bankietów;
Koordyncja działań marketingowych;
Maksymalizacja sprzedaży;
Pozyskiwanie nowych klientów;
Nadzór nad realizacją założeń budżetowych;
Rekrutacja, szkolenie i motywowanie zespołu pracowników;
Specjalista ds. inwestycji

WSSE "INVEST-PARK" Sp. z o.o.

kwiecień 2012 - luty 2013 (przez 11 miesięcy)
Kontakt z nowymi inwestorami;
Nadzorowanie trwających inwestycji;
Poszukiwanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych;
Organizacja konferencji i spotkań dla potencjalnych inwestorów;
Dyrektor hotelu

Qubus Hotel Wrocław

styczeń 2006 - kwiecień 2012 (przez 6 lat i 4 miesiące)
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu i restauracji;
Zarządzanie zespołem pracowników;
Działalność sprzedażowa i marketingowa;
Administrowanie budynkiem;
Kontrola kosztów i budżetowanie;
Raportowanie do zarządu spółki;
Z-ca dyrektora hotelu

Qubus Hotel Prestige Katowice

maj 2005 - styczeń 2006 (przez 9 miesięcy)
Zastępowanie dyrektora hotelu podczas jego nieobecności;
Nadzór nad przygotowaniem konferencji, bankietów i szkoleń;
Uczestnictwo w rekrutacji personelu;
Szkolenie pracowników;
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu;
Działalność sprzedażowa i marketingowa;
Główny specjalista ds. marketingu

Investon Sp. z o.o., Hotel Ideal w Świebodzinie

luty 2004 - luty 2005 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;
Stała współpraca z firmami korzystającymi z usług hotelu;
Projektowanie oraz prowadzenie działań marketingowych związanych z umacnianiem wizerunku hotelu;
Prowadzenie ewidencji zakupów;
Nadzór nad przygotowaniem konferencji, szkoleń, bankietów;
Tworzenie i administrowanie bazami danych;
Przygotowywanie i opracowywanie analiz dotyczących sprzedaży;
Opracowywanie kosztorysów imprez
Nadzór nad pracami firm zewnętrznych współpracujących z hotelem;
Wykładowca

Policealne Studium Turystyki i Hotelarstwa, Świebodzin

wrzesień 2003 - czerwiec 2005 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Prowadzenie wykładów z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie i turystyce;
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu obsługi konsumenta;
Nadzór i prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
Opracowywanie programów nauczania;
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Technikum Hotelarskie, Zespół Szkół Zawodowych Świebodzin

wrzesień 2003 - czerwiec 2005 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Prowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu hotelarstwa;
Nadzór nad praktykami zawodowymi na terenie hotelu;
Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
Promowanie pracy dyplomowych;
Specjalista ds. marketingu

Investon Sp. z o.o., Hotel Ideal w Świebodzinie

kwiecień 2003 - luty 2004 (przez 11 miesięcy)
Przygotowywanie hotelu do otwarcia;
Wprowadzenie i konfiguracja systemów informatycznych zarządzających obiektem;
Uczestnictwo w rekrutacji personelu;
Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników;
Pełnienie obowiązków kierownika recepcji w początkowym okresie funkcjonowania hotelu;
Opracowanie strategii marketingowej;
Wprowadzenie i promocja obiektu na rynku;
Współpraca z kontrahentami w kraju i za granicą;
Przygotowywanie stoisk i prezentacji na krajowych i zagranicznych targach turystycznych;
Przygotowywanie szkoleń, sympozjów i bankietów;
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu;
Układanie karty menu oraz koordynacja pracy gastronomii hotelowej;
Kierownik recepcji hotelowej

Traf Studio, Hotel „Zamek Joannitów” Łagów Lubuski

styczeń 2000 - grudzień 2002 (przez 3 lata)
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie hotelu;
Działalność marketingowa;
Kontakty z kluczowymi klientami;
Tworzenie ofert, przygotowywanie i rozliczanie sympozjów oraz bankietów;
Kierowanie zespołem pracowników;
Recepcjonista

Traf Studio, Hotel „Zamek Joannitów” Łagów Lubuski

styczeń 1999 - grudzień 2000 (przez 2 lata)
Obsługa gości hotelowych;
Księgowość, fakturowanie;
Informatyczna obsługa recepcji;
Układanie ofert marketingowych;

Edukacja

Zarządzanie placówkami służby zdrowia, studia podyplomowe

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

październik 2009 - czerwiec 2010 (przez 9 miesięcy)
Organizacja i zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

październik 2001 - styczeń 2002 (przez 4 miesiące)
Logistyka, licencjackie

Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu

maj 2001 - grudzień 2001 (przez 8 miesięcy)
Chemia, magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 1993 - czerwiec 1998 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Kierowanie zespołem i organizacja pracy zespołu;
Ocena i rozwój pracowników;
Efektywna komunikacja a skuteczne negocjacje handlowe: strategia i taktyka negocjacji;
Wyznaczanie i wdrażanie celów wspierających podwyższanie standardów jakościowych;
Kompetencje jako jeden z najważniejszych instrumentów w procesie zarządzania personelem i realizacji strategii jakości;
Zarządzanie poprzez cele jako narzędzie w procesie usprawnień i realizacji zmiany;

Grupy

Zobacz szczegóły »