Dawid Szymków

Dawid Szymków

Dyrektor Hotelu

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  Director of Sales and Marketing

  Radisson Blu

  od marca 2013 (od 1 roku i 6 miesięcy)
  Zarządzanie działem sprzedaży i marketingu;
  Zarządzanie dzialem konferencji i bankietów;
  Koordyncja działań marketingowych;
  Maksymalizacja sprzedaży;
  Pozyskiwanie nowych klientów;
  Nadzór nad realizacją założeń budżetowych;
  Rekrutacja, szkolenie i motywowanie zespołu pracowników;
  Specjalista ds. inwestycji

  WSSE "INVEST-PARK" Sp. z o.o.

  kwiecień 2012 - luty 2013 (przez 11 miesięcy)
  Kontakt z nowymi inwestorami;
  Nadzorowanie trwających inwestycji;
  Poszukiwanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych;
  Organizacja konferencji i spotkań dla potencjalnych inwestorów;
  Dyrektor hotelu

  Qubus Hotel Wrocław

  styczeń 2006 - kwiecień 2012 (przez 6 lat i 4 miesiące)
  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu i restauracji;
  Zarządzanie zespołem pracowników;
  Działalność sprzedażowa i marketingowa;
  Administrowanie budynkiem;
  Kontrola kosztów i budżetowanie;
  Raportowanie do zarządu spółki;
  Z-ca dyrektora hotelu

  Qubus Hotel Prestige Katowice

  maj 2005 - styczeń 2006 (przez 9 miesięcy)
  Zastępowanie dyrektora hotelu podczas jego nieobecności;
  Nadzór nad przygotowaniem konferencji, bankietów i szkoleń;
  Uczestnictwo w rekrutacji personelu;
  Szkolenie pracowników;
  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu;
  Działalność sprzedażowa i marketingowa;
  Główny specjalista ds. marketingu

  Investon Sp. z o.o., Hotel Ideal w Świebodzinie

  luty 2004 - luty 2005 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;
  Stała współpraca z firmami korzystającymi z usług hotelu;
  Projektowanie oraz prowadzenie działań marketingowych związanych z umacnianiem wizerunku hotelu;
  Prowadzenie ewidencji zakupów;
  Nadzór nad przygotowaniem konferencji, szkoleń, bankietów;
  Tworzenie i administrowanie bazami danych;
  Przygotowywanie i opracowywanie analiz dotyczących sprzedaży;
  Opracowywanie kosztorysów imprez
  Nadzór nad pracami firm zewnętrznych współpracujących z hotelem;
  Wykładowca

  Policealne Studium Turystyki i Hotelarstwa, Świebodzin

  wrzesień 2003 - czerwiec 2005 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Prowadzenie wykładów z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie i turystyce;
  Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu obsługi konsumenta;
  Nadzór i prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
  Opracowywanie programów nauczania;
  Nauczyciel przedmiotów zawodowych

  Technikum Hotelarskie, Zespół Szkół Zawodowych Świebodzin

  wrzesień 2003 - czerwiec 2005 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Prowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu hotelarstwa;
  Nadzór nad praktykami zawodowymi na terenie hotelu;
  Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
  Promowanie pracy dyplomowych;
  Specjalista ds. marketingu

  Investon Sp. z o.o., Hotel Ideal w Świebodzinie

  kwiecień 2003 - luty 2004 (przez 11 miesięcy)
  Przygotowywanie hotelu do otwarcia;
  Wprowadzenie i konfiguracja systemów informatycznych zarządzających obiektem;
  Uczestnictwo w rekrutacji personelu;
  Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników;
  Pełnienie obowiązków kierownika recepcji w początkowym okresie funkcjonowania hotelu;
  Opracowanie strategii marketingowej;
  Wprowadzenie i promocja obiektu na rynku;
  Współpraca z kontrahentami w kraju i za granicą;
  Przygotowywanie stoisk i prezentacji na krajowych i zagranicznych targach turystycznych;
  Przygotowywanie szkoleń, sympozjów i bankietów;
  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem hotelu;
  Układanie karty menu oraz koordynacja pracy gastronomii hotelowej;
  Kierownik recepcji hotelowej

  Traf Studio, Hotel „Zamek Joannitów” Łagów Lubuski

  styczeń 2000 - grudzień 2002 (przez 3 lata)
  Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie hotelu;
  Działalność marketingowa;
  Kontakty z kluczowymi klientami;
  Tworzenie ofert, przygotowywanie i rozliczanie sympozjów oraz bankietów;
  Kierowanie zespołem pracowników;
  Recepcjonista

  Traf Studio, Hotel „Zamek Joannitów” Łagów Lubuski

  styczeń 1999 - grudzień 2000 (przez 2 lata)
  Obsługa gości hotelowych;
  Księgowość, fakturowanie;
  Informatyczna obsługa recepcji;
  Układanie ofert marketingowych;

  Edukacja

  Zarządzanie placówkami służby zdrowia, studia podyplomowe

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  październik 2009 - czerwiec 2010 (przez 9 miesięcy)
  Organizacja i zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, studia podyplomowe

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  październik 2001 - styczeń 2002 (przez 4 miesiące)
  Logistyka, licencjackie

  Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu

  maj 2001 - grudzień 2001 (przez 8 miesięcy)
  Chemia, magisterskie

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  październik 1993 - czerwiec 1998 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Kierowanie zespołem i organizacja pracy zespołu;
  Ocena i rozwój pracowników;
  Efektywna komunikacja a skuteczne negocjacje handlowe: strategia i taktyka negocjacji;
  Wyznaczanie i wdrażanie celów wspierających podwyższanie standardów jakościowych;
  Kompetencje jako jeden z najważniejszych instrumentów w procesie zarządzania personelem i realizacji strategii jakości;
  Zarządzanie poprzez cele jako narzędzie w procesie usprawnień i realizacji zmiany;

  Grupy

  Zobacz szczegóły »