Dariusz Woszczyński

Dariusz Woszczyński

spedytor, grafik z zamiłowania

Białowieża, podlaskie

Podsumowanie

Menedżer ds. spedycji

ProVento

od października 2009 (od 5 lat i 3 miesięcy)
spedytor

Logitrans S.C.

od listopada 2007 (od 7 lat i 2 miesięcy)
- organizacja i koordynacja lańcucha dostaw w zakresie spedycji samochodowej i kolejowej;
- stały kontakt z klientami i podwykonawcami polskimi i zagranicznymi;
- ofertowanie, kalkulacja stawek;
- obowiązki związane z prowadzeniem biura firmy
kurier rowerowy

Agap

kwiecień 2007 - październik 2007 (przez 7 miesięcy)
odbiór i dostarczanie przesyłek dla klientów z Warszawy i okolic
Kurier rowerowy

X-press Couriers

sierpień 2006 - październik 2006 (przez 3 miesiące)
Odbiór i dostarczanie przesyłek na terenie Warszawy i okolic

Edukacja

Wydział Lingwistyki stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, magisterskie

Uniwersytet Warszawski

październik 2002 - lipiec 2007 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

Języki

Białoruski

biegły

Rosyjski

dobry

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

11.2005 r. - 11.2006 r. Akademia Młodych Dyplomatów

Organizacje

11.2003 r. - ... Związek na rzecz Demokracji na Białorusi

11.2004 r. – 11.2006 r. członek Zarządu Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

12.2003 r. – 12.2006 r. prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Albaruthenica działającego przy Katedrze Białorutenistyki i Kolegium MISH


1994 – 2002 r. członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Hobby

Sport (kolarstwo)
Sztuka (malarstwo, szkic, grafika, szablon)
Historia
Stosunki międzynarodowe

Grupy

Zobacz szczegóły »