Dariusz Tworzydło

Dariusz Tworzydło

ekspert ds. public relations, doradca zarządów firm, trener, konsultant

Rzeszów, podkarpackie

Podsumowanie

  • Strategia biznesowa
  • Management Consulting
  • Strategia marketingowa
  • Negocjacje
  • New Business Development
  • Project Management
  • Planowanie strategiczne
  • Przywództwo w zespole
  • Zarządzanie zespołem
Dariusz Tworzydło, dr nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu public relations (Absolwent UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych - AE w Krakowie, London School of Public Relations, Politechniki Rzeszowskiej, WSB-National Louis University w Nowym Sączu). Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu public relations, crisis management, media relations oraz komunikacji interpersonalnej. Realizuje projekty badawcze. Doradza w zarządach firm. Pracował min. dla Commit Polska, ECU Marketing, Bank PeKaO SA, Bank PKO BP SA, ZETO Rzeszów, Komex sp. z o.o., Ideo sp. z o.o. Wykładał wiele lat w WSIiZ w Rzeszowie. Gościnnie prowadzi wykłady w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doradca w zakresie politycznego public relations. Współpracował z partiami politycznymi podczas wyborów parlamentarnych i samorządowych.
Prezes Zarządu

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

od września 2011 (od 2 lat i 8 miesięcy)
planowanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie, kontrolowanie czyli wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju IRSI oraz Cyfrowego Urzędu
Adiunkt, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

od października 2010 (od 3 lat i 7 miesięcy)
pracownik naukowo-dydaktyczny
Prezes Zarządu

Exacto Sp. z o.o.

od czerwca 2009 (od 4 lat i 11 miesięcy)
zarządzanie i prowadzenie projektów
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

luty 2011 - styczeń 2013 (przez 2 lata)
kolejna kadencja, po zakończeniu prezesury w PSPR
pracownik dydaktyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Warszawski

październik 2010 - czerwiec 2012 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
pracownik dydaktyczny

wystawiono 6 stycznia 2013

świetny wykładowca, który podczas wszystkich zajęć stymulował nas do dyskusji nad zagadnieniem etyki w PR.
Tomasz Strzałkowski Tomasz Strzałkowski , podwładny
Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

luty 2009 - luty 2011 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
planowanie, koordynacja, wykonanie i kontrola
Wice Przewodniczący Zespołu doradczego ds. bieżącego monitorowania sytuacji społeczno-gosp. wojew.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

styczeń 2009 - listopad 2010 (przez 1 rok i 11 miesięcy)
przygotowywanie analiz sytuacji społeczno-gospodarczej na potrzeby zespołu doradców wojewody,
członek Rady

Rada Etyki Public Relations

luty 2008 - marzec 2012 (przez 4 lata i 2 miesiące)
Współuczestniczenie w procesie wydawania opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR, a także w wydawaniu orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej.
project manager / lider projektu

Media EQUAL

wrzesień 2007 - czerwiec 2008 (przez 10 miesięcy)
Członek Rady Nadzorczej

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

kwiecień 2005 - luty 2009 (przez 3 lata i 11 miesięcy)
nadzór
ekspert

Instytut Gospodarki

czerwiec 2000 - wrzesień 2010 (przez 10 lat i 4 miesiące)
prowadzenie projektów badawczych, przeprowadzanie analiz rynku, szkolenia i rekrutacja ankieterów,
trener

Rzeszowska Szkoła Menedżerów

październik 1998 - grudzień 2004 (przez 6 lat i 3 miesiące)
prowadzenie szkoleń głównie z zakresu komunikacji, public relations, negocjacji
pełnomocnik rektora ds. public relations, kierownik Zakładu Public Relations

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

wrzesień 1997 - wrzesień 2010 (przez 13 lat i 1 miesiąc)

wystawiono 25 kwietnia 2009

Konsekwentnie dążący do celu, fachowy, merytoryczny, koncyliacyjny, a do tego jeszcze wspaniały organizator!
Juliusz B. Juliusz B. , współpracownik

Edukacja

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

październik 2011 - lipiec 2012 (przez 10 miesięcy)
Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Saczu

luty 2010 - marzec 2011 (przez 1 rok i 2 miesiące)
ekonomia, doktorat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czerwiec 2000 (od 13 lat i 11 miesięcy)
public relations, studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

październik 1998 - lipiec 1999 (przez 10 miesięcy)
KSP, studia podyplomowe

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

październik 1998 - czerwiec 1999 (przez 9 miesięcy)
ekonomia, doktoranckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

listopad 1997 - maj 2000 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
zarządzanie i marketing, magisterskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

wrzesień 1993 - październik 1997 (przez 4 lata i 2 miesiące)

Specjalizacje

Finanse/Ekonomia » Doradztwo/Konsulting

Public Relations » Wewnętrzny PR

Public Relations » Zewnętrzny PR

Języki

Francuski

dobry

Informacje dodatkowe

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 93    (6 plusów)

Zobacz szczegóły »