Beata Olszak

Beata Olszak

Departament Dochodzenia Należności Detalicznych-Zespół Współpracy z Firmami Zewnętrznymi, Millenium Bank

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  -Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  -Wytrwałość i poczucie odpowiedzialności w procesie realizacji przydzielonych zadań
  -Szybkie dostosowywanie się do zmian – umiejętność adaptacji do nowych wymagań
  -Umiejętność pracy pod wpływem stresu
  -Bardzo dobra organizacja własnej pracy
  -Otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie dotychczas zdobytej wiedzy
  Departament Dochodzenia Należności Detalicznych-Zespół Współpracy z Firmami Zewnętrznymi

  Millenium Bank

  od lipca 2011 (od 2 lat i 10 miesięcy)
  -Współpraca z Firmami Windykacyjnymi Kruk, Koksztys, Casus
  -Telefoniczny monitoring zadłużeń klienta portfela windykacyjnego
  -Przygotowywanie umów restrukturyzacyjnych,
  -Procesowanie spraw na etap sądowo egzekucyjny
  -Klasyfikacja spraw do wypowiedzeń umów bankowych dłużników
  -Współpraca z sądami oraz komornikami
  -Przygotowywanie plików do wizytacji terenowej dłużników Banku
  Starszy Asystent

  Bank Millennium S.A.

  wrzesień 2004 - czerwiec 2011 (przez 6 lat i 10 miesięcy)
  Departament Dochodzenia Należności Detalicznych
  -Monitoring zadłużeń klientów
  -Weryfikacja zadłużeń i klasyfikacja do wysyłki wezwań do zapłaty
  -Zamawianie oryginałów dokumentów niezbędnych do procesowania spraw dłużników
  -Zamawianie w USC dokumentów ( odpisy aktów zgonów, ślubów )
  -Procesowanie rachunków zmarłych dłużników
  -Dokonywanie opłat dla USC oraz zaliczek komorniczych
  -Współpraca z kancelarią Banku
  -Monitoring zwrotów zaliczek komorniczych do właściwych jednostek
  Doradca Błękitnej Linii TPSA

  Telekomunikacja Polskia S.A.

  kwiecień 2004 - lipiec 2004 (przez 4 miesiące)
  -Telefoniczne doradztwo w zakresie udzielania wyjaśnień reklamacyjnych oraz informacyjnych
  -Obsługa kont abonentów TP S.A. w systemie CRM
  -Obsługa systemu bilingowego dla abonentów TP S.A.
  -Przyjmowanie zgłoszeń o awariach telefonu i kierowanie do właściwych komórek TP
  Konsultant do spraw sprzedaży

  Call Service

  czerwiec 2002 - czerwiec 2003 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  -Sprzedaż przez telefon książek Wydawnictwa Bertelsmann
  -Sprzedaż dla firm przez telefon poradników Wydawnictwa Verlag Dashöfer
  -Prezentacja oferty świątecznej dla kilentów firmy AICE POLSKA S.A.
  -Prowadzenie kampanii windykacyjnej dla Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
  -Telefoniczna weryfikacja uczestnictwa w konferencji organizowanej przez IDC Central Europe
  -Telefoniczna weryfikacja danych abonentów prywatnych oraz firm
  Starszy Inspektor

  Centrala PKO BP S.A. Biuro Obsługi Rekompensat

  kwiecień 2000 - listopad 2000 (przez 8 miesięcy)
  -Udzielanie informacji o Programie Wypłat Rekompensat.
  -Autoryzacja osób uprawnionych do odbioru rekompensaty.
  -Prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy reklamacji przesyłanych z jednostek PKO BP S.A. do Biura Obsługi Rekompensat.
  -Wstawianie w tryb reklamacyjny rekordów osób uprawnionych do odbioru rekompensaty.
  -Weryfikacja zasadności zwrotów reklamacji z MSWiA przekazanych celem odblokowania właściwych rekordów osób uprawnionych do odbioru rekompensaty.
  -Rozpatrywanie reklamacji kwalifikujących się do rozpatrzenia w ramach Biura Obsługi Rekompensat.
  -Monitorowanie do właściwych jednostek PKO BP S.A. reklamacji przesłanych do Biura Obsługi Rekompensat
  -Prowadzenie archiwum skarg oraz reklamacji i korespondencji w sprawach reklamacyjnych.
  -Korespondencyjne kierowanie pism informacyjnych do osób, które złożyły reklamacje
  Osiągnięcia zawodowe:
  -Samodzielne przeprowadzanie autoryzacji oraz obsługa infolinii Programu Wypłat Rekompensat.
  -Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Call Center w zakresie przeprowadzanych autoryzacji procesu wypłat rekompensat.
  -Wdrożenie nowej bazy danych reklamacji przy użyciu Excel 2000 PL - Usprawnienie obsługi reklamacji oraz kontrola skarg i interwencji.
  -Stała współpraca telefoniczna z koordynatorami oddziałów regionalnych PKO BP S.A. oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  -Prezentacja rozwiązań pomagających w usprawnieniu pracy własnej i innych.
  Inspektor

  Centrala PKO BP S.A. Departament Marketingu i Sprzedaży

  styczeń 2000 - kwiecień 2000 (przez 4 miesiące)
  -Współudział w tworzeniu Biura Obsługi Rekompensat.
  -Współudział w redagowaniu instrukcji służbowej dotyczącej Programu Wypłat Rekompensat.
  -Obsługa sekretariatu.

  Edukacja

  Filologia Klasyczna Wydział Polonistyki, magisterskie

  Uniwersytet Warszawski

  wrzesień 1994 - wrzesień 1999 (przez 5 lat i 1 miesiąc)

  Języki

  Włoski

  dobry

  Rosyjski

  dobry

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  -Kurs komputerowy Microsoft Office 2000 PL – Informatyczne Centrum Szkoleniowe PERYT
  -Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu telefonicznej obsługi klienta oraz technik sprzedaży
  -Szkolenie z zakresu procedur windykacyjnych

  Hobby

  -Turystyka wysokogórska

  Grupy

  Zobacz szczegóły »