Bartosz Gawron

Bartosz Gawron

Specjalista BHP i PPoż / Pełnomocnik Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa/ Koordynator Bezpieczeństwa/ Safety Leader/ HSE Advisor

Kraków, małopolskie

Podsumowanie

  Specjalista BHP i PPoż/ Leader Safety - WCM/ Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa

  Plastic Components and Modules Poland S.A.

  od czerwca 2013 (od 11 miesięcy)
  Pełnienie służby BHP, koordynowanie prac działu BHP, zarządzanie systemem bezpieczeństwa, nadzór nad rozbudową zakładu pracy, nadzór nad instalacją i systemami PPoż, wdrażanie i rozwijanie systemu WCM - World Class Manufacturing, implementacja procedur, nadzór i organizacja kampanii BHP.

  1.Przeprowadzanie Audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  2. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowowprowadzanych procesach produkcyjnych, włącznie z wymaganiami dot.ergonomii, doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP.
  3. Opiniowanie i opracowywanie instrukcji BHP.
  4. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  5. Udział w ustalaniu okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, a także kontrola realizacji wniosków.
  6. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  7. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe, a także dobór najwłaściwszych srodków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  8. Prowadzenie instruktażu ogólnego.
  9. Współpraca z laboriatoriami upoważnionymi do doknywania badań i pomiarów czynników szkodliwychdla zdrowia lub warunków uciążliwych.
  10. Przestrzeganie aktów normatywnych.
  11. Przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie.
  Pracownik ds. Systemów Zarządzania i Bezpieczeństwa / HSE Officer

  Geofizyka Kraków S.A.

  wrzesień 2011 - czerwiec 2013 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Utrzymywanie bezpieczeństwa pracy i środowiska w Grupach Sejsmicznych zgodnie z wymaganiami prawnymi i standardami branżowymi (OGP, IAGC).

  Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji HSE (Plan HSE, Ocena zagrożeń i ryzyka, Plan działań w stanach nagłych, Ocena wrażliwości ekologicznej, Analizy bezpiecznej pracy, procedur oraz instrukcji dot. HSE, Raportów ze zdarzeń, Raportów okresowych, Analizy przyczyn źródłowych itd.).

  Współpraca przy utrzymywaniu i doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  Prowadzenie i organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

  Nadzór nad dokumentacją pracowniczą.
  Nadzorowanie infrastruktury i sprzętu poprzez kontrole i inspekcje, udział w audytach, prowadzenie postępowań wypadkowych, raportowanie zdarzeń HSE, komunikowanie z klientem.
  Pracownik budowlany

  John Kristianslund (Norwegia)

  czerwiec 2011 - wrzesień 2011 (przez 4 miesiące)
  Przedstawiciel handlowy - art. BHP

  PHT SUPON Sp. z o.o.

  październik 2010 - luty 2011 (przez 5 miesięcy)
  Praktykant w służbie BHP

  Zakłady Metalowe Za-Met

  sierpień 2009 - październik 2009 (przez 3 miesiące)
  Praktykant

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

  czerwiec 2009 - sierpień 2009 (przez 3 miesiące)
  Praktykant

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu

  czerwiec 2008 - wrzesień 2008 (przez 4 miesiące)
  Recepcjonista

  Havre Hotel

  kwiecień 2008 - grudzień 2008 (przez 9 miesięcy)
  Pomocnika wiertacza przy odwiertach geotermalnych

  Björn&Kraft (Norwegia)

  lipiec 2007 - październik 2007 (przez 4 miesiące)
  Monter instalacji multimedialnych

  Dominet

  maj 2007 - lipiec 2007 (przez 3 miesiące)
  Monter instalacji elektrycznych

  Elektro-Serwis

  styczeń 2005 - grudzień 2006 (przez 2 lata)

  Edukacja

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia podyplomowe

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
  Zdrowie Publiczne, specjalizacja Ochrona Zdrowia Pracujących, licencjackie

  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  październik 2007 - czerwiec 2010 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  Górnictwo i Geologia, inżynierskie

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  październik 2006 - czerwiec 2007 (przez 9 miesięcy)

  Specjalizacje

  BHP/Ochrona środowiska » Nadzór

  BHP/Ochrona środowiska » Specjaliści/Konsultanci

  Zarządzanie jakością » SHE/QA

  Języki

  Angielski

  biegły

  Norweski

  podstawowy

  Niemiecki

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  - kurs Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP (OHSAS 18001-2007,PN-N-18001- 2004) – TUV Nord Polska - certyfikacja osób
  - kurs metodyki szkoleń
  - kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Zespół Ekspertów Manager (kwalifikacje do prowadzenia szkoleń)
  - uprawnienia z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem
  drogowym (WORD)
  - prawo jazdy kat. B (7 lat doświadczenia), umiejętność jazdy terenowej
  - kwalifikowana pierwsza pomoc (roczny kurs + organizacja ratownictwa medycznego)
  - kurs wdrożeniowy z zakresu praktyki HSE w grupie sejsmicznej

  Organizacje

  Przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego (współautorstwo publikacji na V Międzynarodową i XLIX Międzywydziałową Konferencję Naukową Studentów
  Uczelni Medycznych)