Bartosz Banduła

Bartosz Banduła

Wykładowca/Pracownik działu funduszy unijnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Kraków, małopolskie

Podsumowanie

 • Analiza biznesowa
 • Strategia biznesowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie
 • Microsoft Office
 • MS Project
 • Project Management
 • Zarządzanie projektami programistycznymi
 • Przywództwo w zespole
 • Zarządzanie zespołem
Kierownik Projektu

Wyższa Szkoła Zarządzaniia i Bankowości w Krakowie

od września 2013 (od 8 miesięcy)
Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE

Obowiązki
- monitorowanie pracy biura projektu
- zarządzanie finansami i monitorowanie rozliczeń (wnioski o płatność vs. ewidencja księgowa)
- kontrola nad bieżącym postępem finansowo rzeczowym (harmonogram finansowy, wydatki, przesunięcia w budżecie)
- kontakt z IZ w sprawach bieżących projektu
- przygotowanie wniosków o płatność
- zarządzanie płynnością finansową (harmonogramy płatności)
Biuro Rektora - analityk finansowy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od października 2012 (od 1 roku i 7 miesięcy)
Przygotowywanie bieżących analiz finansowych na potrzeby Zarządu, przygotowywanie sprawozdań na posiedzenia zarządu, przygotowywanie budżetów i harmonogramów finansowych na potrzeby przedsięwzięć projektowych (w tym projekty UE), wsparcie bieżącej pracy Rektora w zakresie spraw finansowych.
Koordynator projektu EFS

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od stycznia 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
Koordynowanie działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego z EFS. Szczegółowy zakres obowiązków:
- monitoring nad prawidłowym przebiegiem projektów (kwestie postępu rzeczowego i finansowego)
- kontakt z IZ w obszarze prawidłowej realizacji projektu
- zarządzanie zmianami w projekcie (aneksowanie umów z WUP w Krakowie)
- przygotowanie wniosków o płatność i wniosku o płatność końcową

Projekt został rozliczony i zamknięty.
Specjalista ds. funduszy europejskich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od października 2010 (od 3 lat i 7 miesięcy)
Współzarządzanie projektem dofinansowanym ze środków EFRR na lata 2007-2013
Specjalista ds. finansowych ds. realizacji projektu MRPO

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

od września 2010 (od 3 lat i 8 miesięcy)
Zakres obowiązków obejmował koordynowanie wszystkich aspektów realizacji i rozliczenia projektu infrastrukturalnego (6 mln zł) współfinansowanego ze środków UE. Szczegółowy zakres obowiązków:
- kontrola w obszarze organizowania konkursów ofert - monitoring kosztów
- szczegółowa analiza dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym i formalnym
- przygotowanie raportów na temat postępów w realizacji projektu
- przygotowanie wniosków o płatność w obszarze postępu finansowego i rzeczowego
- kontakt z IZ MRPO ws. realizacji projektu
- przygotowanie wniosku o płatność końcową i pozytywne rozliczenie projektu
- przygotowanie dokumentacji do tz. kontroli na miejscu
Wykładowca

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od stycznia 2010 (od 4 lat i 4 miesięcy)
Wykładowca przedmiotu "Zarządzanie informacją finansową", "Komputerowe narzędzia wspomagania rachunkowości", "Ekonomia"
Pracownik biura projektu - odpowiedzialność: obszar finansó

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od sierpnia 2009 (od 4 lat i 9 miesięcy)
Współzarządzanie Projektem Unijnym Kierunek Zamawiany Informatyka. Prowadzenie sprawozdawczości projektu, dokumentacji finansowej, analiza finansowa, zarządzanie płynnością projektu, kontakty z Instytucją Pośredniczącą, administracja bazami danych w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych/Płatniczych. Wartość projektu 2,7 mln zł. Projekt rozliczony i zamknięty.
Sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

od września 2008 (od 5 lat i 8 miesięcy)
Ekspert merytoryczny

MyNetwork Polska Sp. z o.o.

marzec 2011 - grudzień 2011 (przez 10 miesięcy)
Przygotowanie materiałów do szkolenia e-learningowego dla klienta z sektora bankowego
Wykładowca

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

październik 2009 - listopad 2009 (przez 2 miesiące)
Wykładowca przedmiotu "Zarządzanie finansami" w ramach Projektu Nowoczesna Uczelnia
Praktykant

Urząd Gminy Zabierzów

maj 2005 - czerwiec 2006 (przez 1 rok i 2 miesiące)
Roczna praktyka w Wydziale Finansowo - Księgowym Urządu Gminy Zabierzów. Zakres obowiązków to pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z finansami Urzędu oraz koordynacja działań związanych ze współpracą zagraniczną Gminy.
Redaktor Naczelny

Multis Multum - uczelniane czasopismo kulturalno - studenckie

czerwiec 2004 - luty 2008 (przez 3 lata i 9 miesięcy)
Organizacja pracy miesięcznika o charakterze biznesowo społecznym z nastawieniem na zagadnienia naukowe. Funkcja pełniona od czerwca 2004 r.

Edukacja

Finanse, doktoranckie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

od lipiec 2009 (od 4 lat i 10 miesięcy)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, magisterskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

październik 2007 - lipiec 2009 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Finanse i Rachunkowość, licencjackie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

październik 2003 - lipiec 2007 (przez 3 lata i 10 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

CISCO Network Acc. semestry I i II (zakończony zdanym egzaminem); Kurs "Podstawy rynku kapitałowego" organizowanych przez Beskidzki Dom Maklerski; Studium Dziennikarstwa Europejskiego przy Centrum Europejskim Natolin;

Organizacje

Związek Harcerstwa Polskiego

Hobby

Turystka górska (piesza i rowerowa), Informatyka, Ekonomia

Grupy

Zobacz szczegóły »
 • UEK Profil oficjalny

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, założony w 1925 roku, to jedna z n...

 • ABY POMÓC W 48 GODZIN

  Grupa ta ma na celu umożliwienie jej uczestnikom szybkie reagowanie na...

 • Business Marketing

  Marketing Sekrety. Social Media Marketing. Marketing wirusowy, marketi...

 • Kraków

  Dla osób mieszkających, studiujących, pracujących lub zamierzających p...

 • Przeznaczeni.pl

  Łączymy Ludzi z Wartościami. Portal randkowy.

 • WSZIB Kraków

  Grupa studentów i przyjaciół Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w...

 • Zarządzanie Personalistyczne

  Ludzie nie są zasobami, a częściowa partycypacja zwana powszechnie "pa...