Anna Wodzinowska

Anna Wodzinowska

Kierownik Działu Rozwoju Standardów, Polkomtel S.A.

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Kierownik Zespołu ds. Rozwoju

  Polkomtel S.A.

  od maja 2009 (od 5 lat)
  Zadania:
  • Przygotowanie i zapewnienie realizacji strategii Departamentu Sieci Agencyjnej w obszarze programów rozwojowych dla pracowników Sieci Sprzedaży oraz pracowników Departamentu.
  • Współpraca z Agentami Sieci Sprzedaży w zakresie przygotowania i realizacji programów rozwojowych w celu.
  • Opracowanie i wdrożenie narzędzi kontroli jakości i efektywności realizacji programów rozwojowych.
  • Inicjowanie i koordynacja działań związanych z rozwojem platformy e-learning.
  • Inicjowanie i koordynacja procesów związanych z pozyskaniem środków na szkolenia i rozwój z Europejskich Funduszy Strukturalnych.
  • Planowanie budżetu i kontrola kosztów wydatkowanych na realizację programów rozwojowych pracowników Sieci Sprzedaży oraz pracowników Departamentu (szkolenia i rozwój; e-learning; EFS).

  Zrealizowane projekty:
  • 2010 - Opracowanie Załącznika do Umowy Partnerskiej w zakresie rozwoju kompetencji pracowników zewnętrznej Sieci Sprzedaży wraz z narzędziami wspierającymi realizację zapisów Umowy:
  o Procesem wdrożenia nowych pracowników;
  o Procesem certyfikacji Trenerów Partnerów do prowadzenia szkoleń;
  o Profilami kompetencyjnymi poszczególnych grup stanowiskowych.
  • 2009 – 2010 Wdrożenie platformy szkoleniowej dla pracowników Sieci Sprzedaży Saba, udostępnienie modułów: szkolenia e-learning; testy kompetencyjne; testy wiedzy; ścieżki wdrożenia; ścieżki rozwoju.
  Kierownik Działu Rozwoju Standardów w Biurze Wsparcia Biznesowego

  Polkomtel S.A.

  maj 2010 - maj 2012 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  Obowiązki:
  • Udział w projektach dotyczących wdrożeń nowych produktów i usług – opracowanie metody wdrożenia, harmonogramu, budżetu, mierników efektywności – kontrola realizacji, wdrażanie działań naprawczych.
  • Planowanie i kontrola realizacji budżetu przeznaczonego na utrzymanie i rozwój narzędzi wspierających rozwój kompetencji pracowników Sieci Sprzedaży.
  • Zarządzanie zadaniami Zespołu w zakresie:
  o Wdrożenia i utrzymania narzędzi wspierających rozwój kompetencji pracowników Sieci Sprzedaży.
  o Wdrożenia i egzekwowania realizacji procesu planowania i wykonania planów szkoleniowo-rozwojowych pracowników Sieci Sprzedaży.
  Zrealizowane/prowadzone projekty:
  • 2010 – udział w procesie certyfikacji Pionu Sprzedaży w zakresie normy ISO 9001 – opracowanie zapisów Księgi Jakości, komunikacja w projekcie – certyfikacja zgodnie z planem
  • 2011 – lider strumienia Szkolenia w projekcie Avocado – wdrożenie produktu zgodnie z planem – beneficjenci prac strumienia – Pion Sprzedaży, Pion Operacyjny, pracownicy partnera BZ WBK
  • 2011 – lider strumieni Szkolenia i Komunikacja w Programie Transformacji BSS Faza 1 – wdrożenie zgodnie z planem – beneficjenci prac strumienia – Cała Spółka
  Członek Zespołu Zarzadzania Zmianą

  Polkomtel S.A.

  styczeń 2009 - maj 2009 (przez 5 miesięcy)
  Wsparcie procesu zmiany:
  - współudział w realizacji komunikacji zmian do pracowników
  - rozwój i wsparcie pracownika w zakresie akceptacji procesu zmiany
  - edukacja pracownika w zakresie eweftywnego zarządzania zmianą
  Specjalista ds. Szkoleń

  Polkomtel S.A.

  maj 2007 - maj 2009 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  Zadania:
  • Planowanie z Dyrektorami poszczególnych komórek organizacyjnych Pionu Sprzedaży programów rozwoju kompetencji podległych pracowników.
  • Wybór dostawców szkoleń – opracowanie zapytania ofertowego, porównanie ofert/przetarg.
  • Opracowanie Umów jednorazowych/ramowych na realizację szkoleń przez wybranych dostawców.
  • Kontrola i raportowanie wykorzystania budżetu szkoleń Pionu Sprzedaży.
  • Raportowanie realizacji planu szkoleń.
  Zrealizowane projekty:
  • Udział w programie pozyskania środków z UE dla realizacji programu rozwoju kompetencji pracowników Punktów Sprzedaży (program realizowany w latach 2009-2010).
  • Udział w projekcie Transformacji IT – przedstawiciel Polkomtel w strumieniu Komunikacja – oddelegowanie do projektu 100% FTE – opracowanie planu Zarządzania Zmianą.
  Specjalista ds. Organizacyjnych

  Polkomtel S.A.

  sierpień 2006 - maj 2007 (przez 10 miesięcy)
  Obowiązki: opracowanie raportu tygodniowego z działalności Spółki na posiedzenia Zarządu (wszystkie Piony S-ki) analiza wyników, posumowania, porównanie do konkurencji. Bieżące prace asystenckie.
  Asystentka Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacyjnego

  Polkomtel S.A.

  wrzesień 2004 - sierpień 2006 (przez 2 lata)
  współtworzenie raportu tygodniowego z działalności Spółki na posiedzenia Zarządu, przygotowanie raportu Pionu Prezesa na posiedzenie Zarządu, redagowanie treści portala korporacyjnego.
  Asystentka Dyrektora Biura Zarządu

  Polkomtel S.A.

  czerwiec 2002 - wrzesień 2004 (przez 2 lata i 4 miesiące)
  obsługa posiedzeń Zarządu w zakresie dystrybucji materiałów, przygotowanie raportu Pionu Prezesa na posiedzenie Zarządu, obsługi technicznej posiedzeń Zarządu, sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu, comiesięczne przygotowywanie Biuletynu Prezesa.
  Specjalista ds. handlu i marketingu

  Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o.

  luty 2000 - marzec 2002 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Organizowanie udziału firmy w targach oraz przygotowanie konferencji i seminariów dla firm zewnętrznych.

  Wczesniej Asystentka Biura
  Organizacja biura w nowym oddziale Spółki. Telemarketing związany z pozyskaniem nowych klientów na zakup systemu CRM oraz z sektora bankowości.

  Edukacja

  Szkolenia i Rozwój, studia podyplomowe

  Akademia Leona Koźmińskiego

  wrzesień 2005 - czerwiec 2006 (przez 10 miesięcy)
  Gospodarka Turystyczna, magisterskie

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

  wrzesień 2001 - czerwiec 2003 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Animacja Turystyki, licencjackie

  Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

  wrzesień 1997 - czerwiec 2000 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA:

  2000: Zarządzanie czasem – Vademecum
  2001: Techniki prezentacji handlowej – DOOR
  Przywództwo i komunikacja - Effecto Business Service
  Trening sprzedawania i negocjacji handlowych – Asylon
  2003: Ewolucja w telefonii komórkowej GSM
  PRK dla Kadry Niekierowniczej
  2004: Zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel - Centrum Edukacji EduSoft
  Komunikacja jako narzędzie współdziałania w nowoczesnej organizacji – Norman Benett
  2005: Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000 – Kema Quality Polska
  Szkolenie na Auditorów Wewnętrznych ISO 9001:2000 – Kema Quality Polska
  ARIS - Toolset & Simulation – IDS Scheer
  Zarządzanie procesami. Mapowanie procesów biznesowych – Optima
  ARIS - Strategiczna Karta Wyników (BSC) – IDS Scheer
  2006: ARIS – Zarządzanie Kosztami Działań (ABC) – IDS Scheer
  Ratownictwo medyczne – poziom I - Nautica
  Zarządzanie projektami – Project Management Center
  2007: Coaching – metoda integracji zasobów – Norman Benett
  Efektywna współpraca w Zespole - Rival
  Zarządzanie szkoleniami – Human Factor
  2008: Ratownictwo medyczne – poziom II – Centrum Ratownictwa Medycznego
  Zarządzanie zmianą w organizacji – INFOR
  Profesjonalna prezentacja dla handlowca – GBResources
  Ratownictwo medyczne – poziom III – Centrum Ratownictwa Medycznego
  2009: ABC Menedżera – Zarządzanie Zespołem cz I - Solution in Human Resources
  ABC Menedżera – test Insight’s jako narzędzie Zarządzania Zespołem cz II - Insight’s Discovery
  ABC Menadżera – Zarządzanie Zespołem cz. III - Solution in Human Resources
  2010: Train the Trainer – Rozmowa rekrutacyjna i testy kompetencji - ProFirma
  Train the Trainer – Prowadzenie i analiza testów kompetencyjnych - ProFirma
  Insight’s Discovery - Mabor
  Siebel – obsługa procesów sprzedaży i utrzymania Klienta - Accenture
  2011: XI Sympozjum świata telekomunikacji i mediów
  Zarządzanie zmianą cz. I i II – Kancelaria gospodarcza „Euro-Infor”

  Organizacje

  Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa
  Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o.

  Hobby

  ratownictwo medyczne; rozwój kompetencji – narzędzia, metody, ocena efektywności; zarządzanie zmianą i wiedzą; nurkowanie.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »