Anna Strużek

Anna Strużek

Pedagog, Doradca zawodowy, Andragog

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

  Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. - Winston Churchill

  Moje róźnorodne doświadczenia są moim atutem. Umiejetności społeczne, jakie posiadam, zaangażowanie, pasja do tworzenia czegoś nowego i rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, dają podstawę do najlepszych rekomendacji jakie mogłabym sobie wystawić.

  Ludzie cenią sobie kontakty ze mną i myślę, że oprócz mojej inteligencji emocjonalnej, kompetencjom, widzą ciepłą osobę, ludzką, która stara się wykonywac swoją pracę najlepiej jak potrafi.

  Nigdy się nie zatrzymam w procesie uczenia się, jestem przesiąknięta ideą edukacji permanentnej.
  Mój cel to rozwój w branży doradztwa zawodowego, prowadzenie zajęć z dorosłymi, dziećmi czy młodzieżą.Praca w ciekawych projektach szkoleniowo-edukacyjnych, nie tylko jako osoba prowadząca.

  Jeśli, po przeczytaniu tego profilu, ktos z Was miałby propozycję współpracy, lub po prostu wymiany doświadczeń, proszę o kontakt.
  trener- doradca zawodowy

  Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej w Łódzi

  od grudnia 2009 (od 4 lat i 9 miesięcy)
  Umowa cywilno-prawna. Aktywizacja zawodowa wśród osób przebywających w zakładach zakładach karnych na terenie województwa łódzkiego. Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe grupowe dla osób bezrobotnych.
  podinspektor Departament ds. PO Kapitał Ludzki

  Urząd Marszałkowski w Łodzi

  marzec 2011 - grudzień 2012 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Wydział Obsługi Projektów dla Priorytetu VIII,
  trener efektywnej nauki

  Instytut Efektywnej Nauki

  listopad 2010 - luty 2011 (przez 4 miesiące)
  indywidualna nauka dzieci technik zapamiętywania i szybkiego czytania.
  stażysta

  Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi

  kwiecień 2010 - październik 2010 (przez 7 miesięcy)
  Redagowanie i promocja strony www.kasakobiet.oai.pl, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, pomoc przy realizacji projektu Ekonomia Społeczna, praca biurowa
  animator

  Grota Solna „Relax”, Łódź

  marzec 2009 - październik 2010 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  animacja w grocie solnej, przygotowywanie imprez urodzinowych
  prowadząca grupę

  "PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodz

  październik 2008 - czerwiec 2009 (przez 9 miesięcy)
  Prowadzenie grupy liderów młodzieżowych (łącznie 100h),-„PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodzi., spotkania indywidualne i diagnoza pacjentów (8 osób)- ustalanie indywidualnego programu korekcyjnego.
  stażysta

  "PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodzi

  październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
  Prowadzenie grupy liderów młodzieżowych (łącznie 58h), współprowadzenie grupy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (łącznie 50h), seminaria wyjazdowe.

  Edukacja

  Psychologia: Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe

  Uniwersytet Łódzki

  październik 2010 - marzec 2012 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
  Pedagogika, Edukacja Dorosłych, magisterskie

  Uniwersytet Łódzki

  październik 2004 - lipiec 2009 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

  Specjalizacje

  Edukacja/Szkolenia » Coaching

  Edukacja/Szkolenia » Rozwój osobisty

  Edukacja/Szkolenia » Szkolenia

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  2012 Szkolenie „Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Program „LINK”
  2011 Szkolenie „Zasady udzielania wsparcia przez Urząd Marszałkowski”
  -Podstawy prawne regulujące udzielanie pomocy publicznej, poziom występowania pomocy
  w PO KL, Metodologia wyliczania wielkości pomocy publicznej i władu prywatnego, pomoc publiczna finansowania z EFS w ramach PO KL
  2011 Kurs Języka Migowego dla Doradców Zawodowych II stopnia (60h)

  2010 Szkolenie (160h), Instytut Spraw Obywatelskich, w tym m.in. Specyfika pracy w sektorze pozarządowym, Zarządzanie sobą, indywidualna metodyka pracy, Zarządzanie merytoryczne i finansowe projektami społecznymi, Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym, Marketing projektów społecznych, Pozyskiwanie funduszy, przygotowywanie wniosków grantowych
  2010 Kurs Języka Migowego dla Doradców Zawodowych (60h)
  2009 Warsztat: „Trenerstwo- moja pasja” (4h), Szkoła Trenerów „Metrum”
  2009 szkolenie na trenera/edukatora Amnesty International, "Amnesty International. Prawa człowieka-edukacja-działanie”
  2007 Certyfikat Uczestnictwa w kursie doskonalącym w zakresie pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka (z rodzin z problemem alkoholowym) prowadzonym przez Specjalistyczna Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Profilaktyka”(125 godzin)
  2006 warsztaty przyszłośći „Dzień powszedni w Polsce”, (10 godzin), prowadzony przez dr H.Griese (Uniwersytet w Hanowerze)
  2006 Kurs doskonalący – Negocjacje (10 godzin)
  2006 Kurs doskonalący- Profilaktyka Uzależnień (10 godzin) , centrum usług psychologicznych „Set”
  Prawo jazdy kat. B, własny samochód

  Hobby

  A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć

  — Antoine de Saint-Exupéry

  Grupy

  Zobacz szczegóły »