Anna Strużek

Anna Strużek

Pedagog, Doradca zawodowy, Andragog

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. - Winston Churchill

Moje róźnorodne doświadczenia są moim atutem. Umiejetności społeczne, jakie posiadam, zaangażowanie, pasja do tworzenia czegoś nowego i rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, dają podstawę do najlepszych rekomendacji jakie mogłabym sobie wystawić.

Ludzie cenią sobie kontakty ze mną i myślę, że oprócz mojej inteligencji emocjonalnej, kompetencjom, widzą ciepłą osobę, ludzką, która stara się wykonywac swoją pracę najlepiej jak potrafi.

Nigdy się nie zatrzymam w procesie uczenia się, jestem przesiąknięta ideą edukacji permanentnej.
Mój cel to rozwój w branży doradztwa zawodowego, prowadzenie zajęć z dorosłymi, dziećmi czy młodzieżą.Praca w ciekawych...
trener- doradca zawodowy

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej w Łódzi

od grudnia 2009 (od 5 lat i 1 miesiąca)
Umowa cywilno-prawna. Aktywizacja zawodowa wśród osób przebywających w zakładach zakładach karnych na terenie województwa łódzkiego. Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe grupowe dla osób bezrobotnych.
podinspektor Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi

marzec 2011 - grudzień 2012 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Wydział Obsługi Projektów dla Priorytetu VIII,
trener efektywnej nauki

Instytut Efektywnej Nauki

listopad 2010 - luty 2011 (przez 4 miesiące)
indywidualna nauka dzieci technik zapamiętywania i szybkiego czytania.
stażysta

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi

kwiecień 2010 - październik 2010 (przez 7 miesięcy)
Redagowanie i promocja strony www.kasakobiet.oai.pl, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, pomoc przy realizacji projektu Ekonomia Społeczna, praca biurowa
animator

Grota Solna „Relax”, Łódź

marzec 2009 - październik 2010 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
animacja w grocie solnej, przygotowywanie imprez urodzinowych
prowadząca grupę

"PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodz

październik 2008 - czerwiec 2009 (przez 9 miesięcy)
Prowadzenie grupy liderów młodzieżowych (łącznie 100h),-„PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodzi., spotkania indywidualne i diagnoza pacjentów (8 osób)- ustalanie indywidualnego programu korekcyjnego.
stażysta

"PROM” Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży w Łodzi

październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
Prowadzenie grupy liderów młodzieżowych (łącznie 58h), współprowadzenie grupy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (łącznie 50h), seminaria wyjazdowe.

Edukacja

Psychologia: Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe

Uniwersytet Łódzki

październik 2010 - marzec 2012 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
Pedagogika, Edukacja Dorosłych, magisterskie

Uniwersytet Łódzki

październik 2004 - lipiec 2009 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

Specjalizacje

Edukacja/Szkolenia » Coaching

Edukacja/Szkolenia » Rozwój osobisty

Edukacja/Szkolenia » Szkolenia

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2012 Szkolenie „Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Program „LINK”
2011 Szkolenie „Zasady udzielania wsparcia przez Urząd Marszałkowski”
-Podstawy prawne regulujące udzielanie pomocy publicznej, poziom występowania pomocy
w PO KL, Metodologia wyliczania wielkości pomocy publicznej i władu prywatnego, pomoc publiczna finansowania z EFS w ramach PO KL
2011 Kurs Języka Migowego dla Doradców Zawodowych II stopnia (60h)

2010 Szkolenie (160h), Instytut Spraw Obywatelskich, w tym m.in. Specyfika pracy w sektorze pozarządowym, Zarządzanie sobą, indywidualna metodyka pracy, Zarządzanie merytoryczne i finansowe projektami społecznymi, Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym, Marketing projektów społecznych, Pozyskiwanie funduszy, przygotowywanie wniosków grantowych
2010 Kurs Języka Migowego dla Doradców Zawodowych (60h)
2009 Warsztat: „Trenerstwo- moja pasja” (4h), Szkoła Trenerów „Metrum”
2009 szkolenie na trenera/edukatora Amnesty International, "Amnesty International. Prawa człowieka-edukacja-działanie”
2007 Certyfikat Uczestnictwa w kursie doskonalącym w zakresie pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka (z rodzin z problemem alkoholowym) prowadzonym przez Specjalistyczna Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Profilaktyka”(125 godzin)
2006 warsztaty przyszłośći „Dzień powszedni w Polsce”, (10 godzin), prowadzony przez dr H.Griese (Uniwersytet w Hanowerze)
2006 Kurs doskonalący – Negocjacje (10 godzin)
2006 Kurs doskonalący- Profilaktyka Uzależnień (10 godzin) , centrum usług psychologicznych „Set”
Prawo jazdy kat. B, własny samochód

Hobby

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć

— Antoine de Saint-Exupéry

Grupy

Zobacz szczegóły »