Anna Liszewska

Anna Liszewska

Specjalista ds. dziwienia się światu

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

 • Doradztwo psychologiczne
 • konsulting HR
 • Marketing
 • Otwarty umysł
 • Umiejętności organizacyjne i priorytetyzacja
 • Zarządzanie projektami
 • Project Management
 • promocja
 • Rekrutacja
 • Social Media
 • Szkolenie
- kociołek esencji z przypiekanych z każdej strony szkoleń
- duża porcja świeżych pomysłów promocyjnych
- po garści gotowanych rekrutacji i poszatkowanych CV
- czubata łyżka gorzkiej dokumentacji
- pęczek wniosków o dofinansowanie unijne
- 2 kubki fascynacji procesem poszukiwania pracy
- filiżanka wyciągu z psychotechniki
- kilka kropel ekstraktu z bezpieczeństwa i higieny pracy
dokładnie przyprawione szczyptą czarodziejskiego pyłu z magicznych urządzeń i programów oraz dużą łyżką realizmu. Wywar utrzymywany w stanie wrzenia tajemnym zaklęciem magicznych mocy konstruktywnej krytyki.

Plany zawodowe:
ulepszanie powyższej mikstury
"do or do not, there is no try"[Yoda]

wolny strzelec

freelancer

od października 2011 (od 2 lat i 7 miesięcy)
● doradztwo w zakresie działań promocyjnych
● koordynacja eventów
● kreacja materiałów promocyjnych, w tym współpraca z podwykonawcami
● copywriting
● prowadzenie działań social media
● rekrutacje pracowników.
specjalista ds. marketingu i rekrutacji

Mazowieckie Centrum Szkoleń

styczeń 2011 - wrzesień 2011 (przez 9 miesięcy)
● współudział w tworzeniu i realizacji strategii marketingowej firmy
● realizacja planów marketingowych służących wsparciu rekrutacji i budowaniu wizerunku firmy
● samodzielne prowadzenie projektów marketingowych
● tworzenie materiałów informacyjnych
● monitorowanie i prowadzenie badań konkurencji
● badanie i analizowanie efektywności prowadzonych działań
● współpraca z zewnętrznymi dostawcami i partnerami
● przygotowanie sprawozdań i prezentacji
● realizacja projektów rekrutacyjnych
specjalista ds. szkoleń

Mazowieckie Centrum Szkoleń

styczeń 2009 - wrzesień 2011 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
w ramach projektów szkoleniowych PO KL:
● nadzór nad realizacją projektu,
● kontraktacja trenerów i podwykonawców,
● nadzór nad przebiegiem kampanii medialnej szkoleń,
● kontakt z instytucją nadzorującą,
● nadzór nad ewaluacją szkoleń,
● prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
● monitoring osiąganych wskaźników,
● sprawozdawczość.

ponadto:
● opracowanie merytorycznej części wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych ze środków EFS,
● promocja i reklama szkoleń,
● działania rekrutacyjne, w tym projektowanie narzędzi,
● kontakt z przedstawicielami BO projektu, w tym konsultacje w zakresie wyboru szkoleń,
● prowadzenie baz danych klientów,
● bieżąca pomoc w zakresie realizacji szkoleń.
.

Niezależny Konsultant

lipiec 2008 - wrzesień 2011 (przez 3 lata i 3 miesiące)
konsultacje w zakresie:
● sporządzania CV, LM
● metod poszukiwania pracy
● poruszania się po portalach skupiających oferty pracy
● przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.

wystawiono 31 lipca 2008

Dzięki konsultacjom w miłej atmosferze otrzymałam rzeczowe wskazówki jak skonstruować jednostronicowy dokument (z nie nazbyt małą czcionką ;-) ), na którym będzie wszystko, co przyszły pracodawca powinien o mnie wiedzieć.
Dodatkowo dowiedziałam się, jak te wszystkie informacje przekazać w taki sposób, by wszystko to można było przeczytać w 2 minuty.

Ania uświadomiła mnie również, że nie istnieje jeden IDEALNY wzór CV i w zależności nawet od kolejności i sposobu prezentowania tych samych danych można uzyskać zupełnie odwrotne efekty. :)

Myślę, że takie spotkania wszystkim karierowiczom wyjdą na dobre. Jestem mile usatysfakcjonowana - szczególnie niewygórowaną ceną ;)
Ewa Lotko Ewa Lotko , klient
koordynator

CTC Polska, Warszawa

styczeń 2008 - październik 2008 (przez 10 miesięcy)
Nadzór nad przebiegiem procesu doradztwa, projekt szkoleniowy w ramach SPO RZL:
● nadzór nad przepływem dokumenacji
● moderacja kontaktu beneficjentek z doradcami
● działania ewaluacyjne
● sprawozdawczość przebiegu doradztwa.
koordynator szkoleń

bit Polska, Warszawa

wrzesień 2007 - październik 2008 (przez 1 rok i 2 miesiące)
Nadzór nad projektem szkoleniowym realizowanym dla w ramach SPO RZL:
- nadzór nad szkoleniami:
● przygotowanie i koordynacja przepływu dokumentacji
● rekrutacja beneficjentów
● rekrutacja wolontariuszy
● współpraca z trenerami
● organizacja szkoleń
- nadzór nad procedurą grantową:
● formalna ocena wniosków o dofinansowanie
● przygotowywanie umów grantowo-powierniczych.

A także:
● prowadzenie działań sprzedażowych i reklamowych na rzecz firmy, w tym sprzedaż usług b2b
● budowanie baz danych klientów
● nadzór nad wizerunkiem firmy i aktualnością ofert w portalach branżowych.
wolontariusz

Krajowa Izba Gospodarcza

sierpień 2007 - wrzesień 2007 (przez 2 miesiące)
Obsługa administracyjno-techniczna szkolenia w ramach projektu SPO RZL, działanie 1.6, schemat a - "Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet" odbywającego w siedzibie firmy bit Polska
praktykant

bit Polska, Warszawa

sierpień 2007 - sierpień 2007 (przez 1 miesiąc)
Pomoc przy realizowanym dla Krajowej Izby Gospodarczej projekcie szkoleniowym w ramach SPO RZL, działanie 1.6, schemat a - "Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet":
● przygotowanie materiałów szkoleniowych,
● przygotowanie dokumentacji szkoleniowej,
● kontakt z beneficjentami projektu.

wystawiono 11 sierpnia 2008

Pani Anna pracując w naszej firmie wykazała się ogromnym doświadczeniem w zakresie organizacji szkoleń, a także szybko uczącą się.

Pani Anna jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Znakomicie odnajduje się zarówno pracując samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą samodzielną, sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę, która powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie. Pani Anna potrafi pracować pod presją czasu, sprawdza się w sytuacjach stresowych, kiedy trzeba działać szybko zachowując spokój.

Pani Anna jest osobą ambitną, ciągle doskonalącą swoje umiejętności. Z łatwością przyswaja wiedzę, jest otwarta na nowe wyzwania.

Jako bezpośredni przełożony miałam okazję na bieżąco obserwować efekty codziennej pracy Pani Anny i z pełną odpowiedzialnością polecam Ją jako pracownika.

Pani Anna wykazała się dużym zaangażowaniem podczas praktyk, co zaowocowało dalszą współpracą z naszą firmą.
Beata Sile (Sawicka) Beata Sile (Sawicka) , przełożony
praktykant - pedagog szkolny

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.

wrzesień 2006 - wrzesień 2006 (przez 1 miesiąc)
● asystowanie w pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum,
● prowadzenie warsztatów integracyjnych, treningu komunikacji i zajęć wychowawczych.
praktykant - nauczyciel, wychowawca

SP nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku w Warszawie

marzec 2006 - czerwiec 2006 (przez 4 miesiące)
● hospitacja pracy wychowawcy klasy,
● współuczestnictwo wprowadzeniu zajęć,
● opieka nad uczniami podczas wycieczek.
wychowawca kolonijny

placówki wypoczynkowe

styczeń 2003 - wrzesień 2006 (przez 3 lata i 9 miesięcy)
opieka nad uczestnikami kolonii i zimowisk, organizacja wolnego czasu uczestników, prowadzenie dokumentacji.
młodszy opiekun kolonijny

placówki wypoczynkowe

lipiec 2002 - styczeń 2003 (przez 7 miesięcy)
pomoc w opiece nad dziećmi na koloniach i obozach zimowych.

Edukacja

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

listopad 2011 - maj 2012 (przez 7 miesięcy)
Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego), studia podyplomowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

październik 2010 - lipiec 2011 (przez 10 miesięcy)
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Pracy, studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

kwiecień 2009 - styczeń 2010 (przez 10 miesięcy)
studium pedagogiczne - uprawnienia pedagogiczne, licencjackie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

październik 2005 - marzec 2007 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
społeczna psychologia kliniczna, magisterskie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

październik 2003 - wrzesień 2008 (przez 5 lat)

Języki

Angielski

dobry

Rosyjski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

01-03.2012 - Kurs ratownictwa medycznego, Wyższa Szkoła Menedżerska & Szkoła Główna Służby Pożarniczej
09.2011 - Delegowanie zadań, MCS Sp. z o. o.
11.2010 - Zarządzanie projektami, MCS Sp. z o. o.
2009 - Zarządzanie kompetencjami, Systemy motywacyjne, Kierowanie ludźmi w organizacji, Rekrutacja i selekcja pracowników w ramach studiów podyplomowych SGH
10.2009 - Zarządzanie stresem i asertywność, MCS Sp. z o. o.
11.2008 - Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym - szkolenie dla psychologów, Pracownia Testów Psychologicznych
08.2008 - MS Excel 2007 - poziom zaawansowany, bit Polska Sp. z o. o.
07.2007 - MS Word 2003 - poziom zaawansowany, bit Polska Sp. z o. o.
02-06.2008 kurs przygotowujący do egzaminu Business English Certificate - Higher, Centrum Językowe SWPS
03.2007 - Trening Interpersonalny, SWPS
10.2006 - 01.2007 Konflikt, Negocjacje, Mediacje w ramach bloku specjalizacyjnego Psychologia Pracy, SWPS
02-06.2006 moduł Doradztwo Zawodowe w ramach bloku specjalizacyjnego Psychologia Pracy, SWPS
02.2006 kurs pierwszej pomocy, Polski Czerwony Krzyż
12.2002 kurs wychowawcy kolonijnego, Niepubliczna Placówka Edukacji Nauczycieli PEN s.c.

Organizacje

12.07.2011 - wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Hobby

● muzyka gitarowa - bardzo aktywnie przy użyciu zmysłu słuchu, przy użyciu zmysłu dotyku aktywnie trochę mniej
fotografia
● podróże

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 910    (2274 plusów)

Zobacz szczegóły »