Anna Kuszneruk

Anna Kuszneruk

Student, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, lubelskie

Edukacja

Filologia rosyjska, magisterskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

od wrzesień 2003 (od 11 lat i 4 miesięcy)