Anna Dudek - Wieczorek

Anna Dudek - Wieczorek

Główny Księgowy,

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Pracując na stanowisku Głównego księgowego w grupie kapitałowej notowanej na giełdzie, samodzielnie przygotowuję sprawozdania finansowe miesięczne i roczne: obrotówka, bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow, a także sprawozdania GUS i NBP.
  Prowadzę nadzór nad księgowaniem i dekretowaniem dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym, w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.
  Przygotowuję miesięczne raporty dla grupy i na bieżąco raportuję przełożonym zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami. Ponadto odpowiedzialna jestem za współpracę z audytorami firmy.
  Praca, którą się zajmuje, daje mi możliwość wykorzystania potencjału dla dobra Przedsiębiorstwa, ale nie jest moim jedynym atutem.
  Posiadam łatwość w nawiązywaniu kontaktów, cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność do wykonywanej pracy oraz umiejętność analitycznego myślenia, które potrzebne jest do wykonywania zawodu księgowego.
  Główny Księgowy

  XYZ Sp z o.o.

  od lutego 2010 (od 4 lat i 3 miesięcy)
  odpowiedzialność za bieżący nadzór nad księgowością
  spółek, sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych,deklaracji podatkowych,
  rozliczenia z budżetem, w szczególności CIT, VAT, PIT, ZUS i inne,
  sprawozdawczość GUS, NBP, kontrola ksiąg
  Główny Księgowy

  CR Media S.A.

  od czerwca 2008 (od 5 lat i 11 miesięcy)
  odpowiedzialność za bieżący nadzór nad księgowością
  spółek z grupy kapitałowej Internet Group S.A., sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, deklaracji podatkowych,
  rozliczenia z budżetem, w szczególności CIT, VAT, PIT, ZUS, PFRON i inne,
  sprawozdawczość GUS, NBP, kontrola ksiąg , a także przygotowywanie raportów na potrzeby grupy.
  Współpraca z audytorami firmy.
  Współpraca z bankami i instytuacjami zewnętrznymi.
  Z-ca Głównego księgowego

  CR Media S.A.

  luty 2007 - czerwiec 2008 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
  księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych w spółkach grupy kapitałowej Internet Group S.A.,
  sporządzanie deklaracji podatkowych oraz bilansu i rachunku wyników, analiza kosztów, a także przygotowywanie raportów na potrzeby grupy. Współpraca z audytorami firmy.
  Główny Księgowy

  BÖWE SYSTEC POLSKA SP. Z O.O

  lipiec 2001 - styczeń 2007 (przez 5 lat i 7 miesięcy)
  kontrola całości kwestii księgowych, podatkowych oraz rozliczeń płacowych przedsiębiorstwa, sporządzanie raportów finansowych oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa przed zewnętrznymi instytucjami finansowo-kontrolnymi. audytorami
  Samodzielna księgowa

  BÖWE SYSTEC POLSKA SP. Z O.O.

  listopad 2000 - czerwiec 2001 (przez 8 miesięcy)
  prowadzenie ewidencji i rozliczanie amortyzacji
  środków trwałych,
  sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT i ZUS,
  sporządzanie raportów do NBP i Urzędu Statystycznego,
  analizowanie i uzgadnianie kont rozrachunkowych krajowych i zagranicznych,
  księgowanie i analiza transakcji bankowych,
  prowadzenie spraw kadrowo –płacowych i sporządzanie
  dokumentacji płacowej,
  prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową,
  sporządzanie sprawozdań finansowych – miesięcznych i
  rocznych.

  Edukacja

  Rachunkowość, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

  październik 2002 - czerwiec 2003 (przez 9 miesięcy)
  Finanse Przedsiębiorstw, magisterskie

  Uczelnia Łazarskiego

  październik 2000 - czerwiec 2002 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Zarządzanie strategiczne, licencjackie

  Uczelnia Łazarskiego

  październik 1997 - czerwiec 2000 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Niemiecki

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  • Kurs dla głównych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Warszawie
  • Licencja Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Hobby

  Podróże

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 3

  Zobacz szczegóły »