Andrzej Sobiś

Andrzej Sobiś

Menedżer ds. Sprzedaży

Konin, wielkopolskie

Podsumowanie

  Dyrektor ds. sprzedaży

  Radio Konin 95,80 FM -Konińskie Media sp. z o.o.

  od sierpnia 2013 (od 1 roku i 1 miesiąca)
  Zarządzanie zespołem sprzedaży,nadzór,koordynacja i odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży.Prowadzenie negocjacji handlowych oraz opieka nad Klientami.Kreowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez realizację strategii marketingowej.
  Podinspektor do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

  Urząd MIasta i Gminy Ślesin

  kwiecień 2013 - sierpień 2013 (przez 5 miesięcy)
  1.Realizacja przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie należącym do kompetencji Gminy,
  2. Wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3.Prowadzenie spraw z zakresu zamówień na roboty i usługi budowlane, remontowe niewymienione w zakresie zadań zamówień publicznych stanowiska ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji,
  4.Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami,
  5. Kontrola realizacji umów oraz prac inwestycyjnych i ich koordynacja w zakresie wszystkich zamówień publicznych,
  6. Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt,
  przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją kancelaryjną,
  7.Wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, związanych z zakresem działania stanowiska pracy.
  Dyrektor/Menedżer

  Poczta Polska Centrum Poczty Region Handlowy w Poznaniu Przedstawicielstwo Handlowe w Koninie

  maj 2005 - lipiec 2012 (przez 7 lat i 3 miesiące)
  Zarządzanie zespołem Przedstawicielstwa Handlowego/Rejonu Sprzedaży, przygotowywanie planów sprzedaży , realizacja planów sprzedaży, prowadzenie negocjacji handlowych, opieka nad Klientami. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
  Z-ca dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w Koninie

  Poczta Polska

  wrzesień 2002 - kwiecień 2005 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
  Zarządzanie zespołem pionu sprzedaży RUP Konin. Nadzór, koordynacja i odpowiedzialność za realizację planu przychodów RUP Konin w zakresie usług pocztowych, finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych, towarów handlowych oraz wskaźników jakościowych.
  Naczelnik

  Rejonowy Urząd Poczty w Koninie Obwodowy Urząd Poczty w Słupcy

  kwiecień 2001 - sierpień 2002 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
  Zarządzanie placówkami pocztowymi na obszarze powiatu słupeckiego .Nadzór ,kontrola i odpowiedzialność za realizację planu przychodów
  i wskaźników sprzedażowych na terenie wspomnianego powiatu.
  Asystent w Dziale Finansowo-Ksiegowym

  Rejonowy Urząd Poczty w Koninie

  wrzesień 2000 - kwiecień 2001 (przez 8 miesięcy)
  Rozliczanie agencji pocztowych ,RTV, praca w systemie finansowym CRON, kontrola formalno-rachunkowa, rozliczanie PFRON.
  Asystent w Urzędzie Pocztowym Konin 2

  Rejonowy Urząd Poczty w Koninie

  listopad 1999 - wrzesień 2000 (przez 11 miesięcy)
  Obsługa klientów na okienku listowym ,paczkowym i finansowym
  Nauczyciel

  Zespół Szkół Ogólnokształcących W Koninie

  wrzesień 1999 - sierpień 2002 (przez 3 lata)
  Uczenie przedmiotów: Podstawy Prawa, Prawo Bankowe , Marketing.
  Referent w Wydziale Organizacji i Kadr

  Urząd Miejski w Koninie

  styczeń 1999 - lipiec 1999 (przez 7 miesięcy)
  Przygotowywanie umów o pracę, zleceń ,rozliczanie czasu pracy i funduszu wynagrodzeń.
  Referent w Wydziale Finansowym

  Urząd Wojewódzki w Koninie

  sierpień 1997 - listopad 1998 (przez 1 rok i 4 miesiące)
  Kontrola dyscypliny budżetowej w podległych jednostkach ,współpraca z Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym w zakresie orzekania
  o naruszeniu dyscypliny budżetowej.
  Referent w Wydziale Dochodów i Rozliczeń

  ZUS w Koninie

  sierpień 1996 - sierpień 1997 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Prowadzenie kartoteki płatników oraz kontrola składek podmiotów gospodarczych.
  Właściciel

  Działalność gospodarcza

  lipiec 1992 - wrzesień 1995 (przez 3 lata i 3 miesiące)
  Prowadzenie sklepu branży ogólno przemysłowej .

  Edukacja

  Prawo, magisterskie

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  grudzień 2 - czerwiec 1997 (przez 1997 lat i 7 miesięcy)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »