Andrzej Sobiś

Andrzej Sobiś

Menedżer ds. Sprzedaży

Konin, wielkopolskie

Podsumowanie

Dyrektor ds. sprzedaży

Radio Konin 95,80 FM -Konińskie Media sp. z o.o.

od sierpnia 2013 (od 1 roku i 6 miesięcy)
Zarządzanie zespołem sprzedaży,nadzór,koordynacja i odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży.Prowadzenie negocjacji handlowych oraz opieka nad Klientami.Kreowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez realizację strategii marketingowej.
Podinspektor do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Urząd MIasta i Gminy Ślesin

kwiecień 2013 - sierpień 2013 (przez 5 miesięcy)
1.Realizacja przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie należącym do kompetencji Gminy,
2. Wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.Prowadzenie spraw z zakresu zamówień na roboty i usługi budowlane, remontowe niewymienione w zakresie zadań zamówień publicznych stanowiska ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji,
4.Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami,
5. Kontrola realizacji umów oraz prac inwestycyjnych i ich koordynacja w zakresie wszystkich zamówień publicznych,
6. Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt,
przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją kancelaryjną,
7.Wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, związanych z zakresem działania stanowiska pracy.
Dyrektor/Menedżer

Poczta Polska Centrum Poczty Region Handlowy w Poznaniu Przedstawicielstwo Handlowe w Koninie

maj 2005 - lipiec 2012 (przez 7 lat i 3 miesiące)
Zarządzanie zespołem Przedstawicielstwa Handlowego/Rejonu Sprzedaży, przygotowywanie planów sprzedaży , realizacja planów sprzedaży, prowadzenie negocjacji handlowych, opieka nad Klientami. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Z-ca dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w Koninie

Poczta Polska

wrzesień 2002 - kwiecień 2005 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
Zarządzanie zespołem pionu sprzedaży RUP Konin. Nadzór, koordynacja i odpowiedzialność za realizację planu przychodów RUP Konin w zakresie usług pocztowych, finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych, towarów handlowych oraz wskaźników jakościowych.
Naczelnik

Rejonowy Urząd Poczty w Koninie Obwodowy Urząd Poczty w Słupcy

kwiecień 2001 - sierpień 2002 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
Zarządzanie placówkami pocztowymi na obszarze powiatu słupeckiego .Nadzór ,kontrola i odpowiedzialność za realizację planu przychodów
i wskaźników sprzedażowych na terenie wspomnianego powiatu.
Asystent w Dziale Finansowo-Ksiegowym

Rejonowy Urząd Poczty w Koninie

wrzesień 2000 - kwiecień 2001 (przez 8 miesięcy)
Rozliczanie agencji pocztowych ,RTV, praca w systemie finansowym CRON, kontrola formalno-rachunkowa, rozliczanie PFRON.
Asystent w Urzędzie Pocztowym Konin 2

Rejonowy Urząd Poczty w Koninie

listopad 1999 - wrzesień 2000 (przez 11 miesięcy)
Obsługa klientów na okienku listowym ,paczkowym i finansowym
Nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących W Koninie

wrzesień 1999 - sierpień 2002 (przez 3 lata)
Uczenie przedmiotów: Podstawy Prawa, Prawo Bankowe , Marketing.
Referent w Wydziale Organizacji i Kadr

Urząd Miejski w Koninie

styczeń 1999 - lipiec 1999 (przez 7 miesięcy)
Przygotowywanie umów o pracę, zleceń ,rozliczanie czasu pracy i funduszu wynagrodzeń.
Referent w Wydziale Finansowym

Urząd Wojewódzki w Koninie

sierpień 1997 - listopad 1998 (przez 1 rok i 4 miesiące)
Kontrola dyscypliny budżetowej w podległych jednostkach ,współpraca z Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym w zakresie orzekania
o naruszeniu dyscypliny budżetowej.
Referent w Wydziale Dochodów i Rozliczeń

ZUS w Koninie

sierpień 1996 - sierpień 1997 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Prowadzenie kartoteki płatników oraz kontrola składek podmiotów gospodarczych.
Właściciel

Działalność gospodarcza

lipiec 1992 - wrzesień 1995 (przez 3 lata i 3 miesiące)
Prowadzenie sklepu branży ogólno przemysłowej .

Edukacja

Prawo, magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

grudzień 2 - czerwiec 1997 (przez 1997 lat i 7 miesięcy)

Grupy

Zobacz szczegóły »