Andrzej Rosiński

offline

Andrzej Rosiński

Dyrektor Regionu Sprzedaży Bankowości Detalicznej

Wypowiedzi

Ta osoba nie brała jeszcze udziału w żadnych dyskusjach


Wyślij zaproszenie do