Aleksander Piątkowski

Aleksander Piątkowski

lekarz weterynarii, inspektor nadzoru weterynaryjnego

Winnica, mazowieckie

Podsumowanie

  - od 4 października 2013 roku Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Warszawa
  - w dniu 21 listopada 2010 r. w wyborach samorządowych wybrany na urząd Wójta Gminy Winnica
  - od 2009 - Zastępca Szefa Służby Weterynaryjnej Zastępca Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego
  - prywatna praktyka weterynaryjna
  - Misja ONZ w Syrii – Główny Inspektor Higieniczny w Kwaterze Głównej UNDOF
  - Misja ONZ w Libanie – Szef Zespołu Higienicznego UNIFIL
  - Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii– Weterynaryjny Inspektor Sanitarny
  - Praca w Państwowym Zakładzie Lecznictwa Zwierząt do 1990r.(na etatach: od stażysty do kierownika lecznicy)
  Z-ca Szefa Służby Weterynaryjnej WP

  Wojsko Polskie

  od maja 1991 (od 23 lat)
  Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna - w wojsku przeszedłem wszystkie szczeble "drabiny", obecnie praca koncepcyjna i koordynacja na poziomie centralnym

  Edukacja

  Bezpieczeństwo żywności i żywienia, studia podyplomowe

  Instytut Żywności i Żywienia Warszawa

  październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
  Weterynaryjna Ochrona Zdrowia Publicznego, studia podyplomowe

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  listopad 2005 - czerwiec 2006 (przez 8 miesięcy)
  Wydział Technologii Żywności I Żywienia Człowieka - technologia mięsa, magisterskie

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  październik 1998 - lipiec 2000 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Wydział Weterynarii, magisterskie

  Akademia Rolnicza w Lublinie

  październik 1979 - sierpień 1984 (przez 4 lata i 11 miesięcy)

  Języki

  Rosyjski

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  2008r Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON Warszawa Szkolenie – System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 : 2000, oraz System zarządzania jakością zgodnie z AQAP 2110 : 2006
  2007r Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON Warszawa Szkolenie – „Zasady pobierania próbek żywności i wody do badań urzędowych”
  2006r Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa Szkolenie – „System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 22000:2006 – wymagania i dokumentowanie”
  2001r Ośrodek Badań Weterynaryjnych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii Puławy
  Kurs specjalistyczny dla członków Zespołów Rozpoznania Biologicznego
  1999r Ministerstwo Obrony Narodowej Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia - specjalista higieny wojskowej IIº
  1997r Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy
  Kurs: Wdrożenie nowego system nadzoru sanitarno -weterynaryjnego (HACCP) w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
  1996r Ministerstwo Obrony Narodowej Szefostwo Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP Pierwszy stopień specjalizacji higieny i epidemiologii - specjalista higieny epidemiologii wojskowej Iº
  1991r Instytut Weterynarii Puławy
  Kurs dla rejonowych weterynaryjnych inspektorów sanitarnych

  Organizacje

  ZHP - instruktor
  oficer WP

  Hobby

  majsterkowanie, dobra książka, ogród i jego wyposażanie

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 10    (4 plusów)

  Zobacz szczegóły »