Agnieszka Sobocińska

Agnieszka Sobocińska

inspektor nadzoru ds konstrukcyjno budowlanych, Libra Project 2 Sp. Z o.o.

Pleszew, wielkopolskie

Podsumowanie

inspektor nadzoru ds konstrukcyjno budowlanych

Libra Project 2 Sp. Z o.o.

od stycznia 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)
nadzór nad pracami konstrukcyjnymi Galerii Warmińskiej w Olsztynie,ze strony Inwestora.
Insp.nadzoru ds robót konstrukcyjno budowlanych na budowie Galerii Korona Kielce

Church Land Development sp. z o.o.

wrzesień 2010 - listopad 2012 (przez 2 lata i 3 miesiące)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. budowlanych. Nadzór ze strony inwestora nad konstrukcją ,począwszy od ścian szczelinowych, poprzez konstrukcje żelbetowa obiektu, konstrukcję stalową, nadzór nad montażem dźwigów osobowych ,towarowych i schodów ruchomych, koordynowanie prac wykończeniowych do momentu odbioru końcowego obiektu, prowadzenie ewidencji dokumentacji. W razie konieczności zastępstwo dyrektora kontraktu.
Następnie kierownik budowy,gdzie przedmiotem inwestycji było wykonanie ścian szczelnych typu Larsen, pochylni dla pieszych wraz z murem oporowym, ścian żelbetowych prostych i łukowych, schodów terenowych. Dodatkowo przebudowa chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej w uzgodnieniach z MZD. Nadzór nad całą inwestycja wraz z wykończeniem.
inżynier budowy przy budowie sali gimnastycznej w Łowiczu

SZURGOT SP.z o.o Koło

wrzesień 2009 - wrzesień 2010 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Prowadzenie budowy od fundamentów, murowanie, elementy żelbetowe. Koordynowanie pracy , podział obowiązków pracowników oraz prowadzenie ewidencji pracy. Odpowiedzialność za zamawianie materiałów, prowadzenie bieżących obmiarów, rozwiązywanie problemów projektowych.
inżynier budowy przy budowie Galerii Cuprum Arena w Lubinie

Prestiż MGC Inwest

maj 2008 - lipiec 2009 (przez 1 rok i 3 miesiące)
asystentka kierownika budowy ,nadzorowanie prac konstrukcyjnych, zbrojarskich, betonowych, montaż konstrukcji stalowych na obiekcie, sprawdzanie zgodności wykonanych robót z projektem wykonawczym u podwykonawców, odbiór zbrojenia, prowadzenie ewidencji dokumentacji konstrukcyjnej , sprawdzanie obmiarów, kompletowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
inżynier budowy - budowa Focus Park Zielona Góra; Galeria Cuprum Arena Lubin

POL-DROM Zielona Góra

sierpień 2007 - kwiecień 2008 (przez 9 miesięcy)
Koordynowanie pracy grupy pracowników przy wykonywaniu jednego z segmentów budowanego obiektu -strefy dostaw, fundamentów, stropów. Nadzorowanie wykonywanie elementów żelbetowych, zamawianie materiałów, prowadzenie książki obmiarów.
Asystent sprzedaży, projektanta

HUT Technika Środowiska Zielona Góra

kwiecień 2007 - lipiec 2007 (przez 4 miesiące)
Projektowanie linii sortowniczych do utylizacji odpadów,nadzorowanie montażu konstrukcji.

Edukacja

Budownictwo,specjalnośc konstrukcje budowlane, magisterskie

Uniwersytet Zielonogórski

październik 2001 - październik 2006 (przez 5 lat i 1 miesiąc)

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

Hobby

podróże,rysunek