Agnieszka Leńska

Agnieszka Leńska

Kontroler Finansowy, Petrolinvest S.A.

Słupsk, pomorskie

Podsumowanie

  • Accounts Payable
  • Audyt
  • Analiza finansowa
- bardzo dobra organizacja pracy;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- otwartość i kreatywność ;
Kontroler Finansowy

PETROLINVEST S.A.

od września 2010 (od 3 lat i 8 miesięcy)
• Sporządzanie sprawozdań finansowych spółek zależnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
• Udział przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Petrolinvest S.A.;
• Współpraca z audytem zewnętrznym podczas przeglądów i badania sprawozdań finansowych;
• Potwierdzanie sald oraz transakcji w spółkach grupy, kalkulacja rezerw, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
• Kontrola kosztów w spółkach zależnych, udział w przygotowywaniu pakietów budżetowych przez spółki w Kazachstanie;
• Przygotowywanie prezentacji, raportów oraz analiz finansowych na potrzeby zarządu;
• Nadzór nad elektroniczną bazą dokumentów grupy kapitałowej;
Specjalista ds. Importu

PETROLINVEST S.A.

październik 2007 - sierpień 2010 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
• Bieżąca realizacja działalności importowej firmy ( składanie zamówień u dostawców z zagranicy, nadzór nad bieżącą realizacją zawartych kontraktów, weryfikacja dokumentów handlowych i przewozowych (faktur, certyfikatów jakości, towarzyszących dokumentów przewozowych etc.), wystawianie niezbędnych dokumentów handlowych (poleceń płatności, faktur etc.), nadzór nad przepływem płatności oraz monitorowanie zobowiązań),
• Pozyskiwanie nowych dostawców gazu, prowadzenie negocjacji handlowych,
• Przygotowywanie ofert, kontraktów i innych dokumentów handlowych oraz prowadzenie korespondencji w języku rosyjskim i angielskim,
• Zbieranie informacji o rynkach zewnętrznych i wewnętrznych, badania konkurencji oraz umacnianie pozycji firmy na rynku,
• Kontakty z urzędami i agencjami celnymi oraz GUS, współpraca z bankami (akredytywy dokumentowe, inkasa, przelewy bankowe, kredyty etc.) oraz firmami ubezpieczeniowymi i konsulatami,
• Reprezentowanie firmy na konferencjach oraz spotkaniach branżowych,
specjalista ds. eksportu

Balex Metal S.A.

październik 2005 - wrzesień 2007 (przez 2 lata)
• Bieżąca obsługa działalności eksportowej spółek zależnych z Łotwy, Litwy, Estonii, Ukrainy i Rosji (przyjmowanie oraz realizacja zamówień, wystawianie faktur, nadzór nad realizacją zawartych kontraktów, nadzorowanie odpraw eksportowych, współpraca z agencjami celnymi, weryfikacja dokumentów handlowych i transportowych, monitorowanie płatności, wsparcie przy rozwiązywaniu problemów technicznych);
• Przygotowywanie ofert, kontraktów i innych dokumentów handlowych oraz prowadzenie korespondencji w języku rosyjskim i angielskim;
• Zbieranie informacji o rynkach zewnętrznych, badania konkurencji oraz umacnianie pozycji firmy na rynku;
• Pozyskiwanie nowych klientów na rynkach Europy Wschodniej, prowadzenie negocjacji handlowych;
• Przygotowywanie prezentacji, raportów oraz analiz na potrzeby kierownictwa;
• Reprezentowanie firmy na zagranicznych targach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych,;
• Kontakty z urzędami i agencjami celnymi oraz GUS, współpraca z bankami (akredytywy dokumentowe, inkasa, przelewy bankowe, kredyty etc.) oraz firmami ubezpieczeniowymi i konsulatami;

Edukacja

Finanse i Rachunkowość, studia podyplomowe

Uniwersytet Gdański

październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
Handel Zagraniczny, studia podyplomowe

Uniwersytet Gdański

październik 2004 - czerwiec 2005 (przez 9 miesięcy)
Finanse i Bankowość, magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

październik 1999 - marzec 2004 (przez 4 lata i 6 miesięcy)

Języki

Rosyjski

biegły

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
MSSF-Warsztaty Ernst&Young Academy of Bussines
Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości

Grupy

Zobacz szczegóły »