Agnieszka Baranowska

Agnieszka Baranowska

pomoc dentystyczna, Prywatny Gabinet Stomatologiczny

lublin, lubelskie

Podsumowanie

  pomoc dentystyczna

  Prywatny Gabinet Stomatologiczny

  od maja 2011 (od 3 lat)
  instrumentariuszka

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus

  od kwietnia 2011 (od 3 lat i 1 miesiąca)
  chirurgia jednego dnia, sala operacyjna, instrumentacja.
  pielęgniarka OIT noworodkowy

  Dziecięcy Szpital K lublin

  od września 2007 (od 6 lat i 8 miesięcy)
  -ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego na podstawie zebranego wywiadu, obserwacji pacjenta oraz informacji uzyskanych od pozostałych członków zespołu terapeutycznego;

  -planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego;

  -realizowanie procesu pielęgnowania i zleconego programu diagnostyczno-leczniczego
  - pobudzenie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu
  -dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonanych zabiegów i wyników obserwacji,

  -stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego,

  -utrzymanie sprawności technicznej narzędzi, sprzętu i aparatury, a o ich uszkodzeniu lub zaginięciu natychmiastowe informowanie pielęgniarki oddziałowej,

  -zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą
  -wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, ze standardami opieki ustalonymi w zakładzie oraz zasadami etyki zawodowej,

  - przestrzeganie zasad współżycia społecznego, noszenie w godzinach pracy ubioru służbowego, dbałość o wygląd zewnętrzny i estetykę miejsca pracy.
  staż-pielęgniarka

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Luksja Łuków

  od marca 2007 (od 7 lat i 2 miesięcy)
  -przygotowanie pacjenta do zabiegu, udział w procesie diagnostycznym
  -wykonywanie podstawowych pomiarów (cisnienie, temp.)
  -pobieranie krwi do badań laboratoryjnych
  -wykonywanie zastrzyków,podawanie leków
  - dokumentacja, lekarska oraz pilęgniarska pacjenta

  Edukacja

  pielęgniarstwo, licencjackie

  Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

  październik 2003 - lipiec 2006 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »