Adrian Olszewski

Adrian Olszewski

Biostatystyk (badania kliniczne), Projektant oprogramowania, Statystyk medyczny, Trener (statystyka, R, SQL)

Sosnowiec, śląskie

Podsumowanie

 • Biostatystyka
 • C#
 • CDISC
 • Badania kliniczne
 • Analiza danych
 • Data Mining
 • Projektowanie baz danych
 • Projektowanie eksperymentów
 • Wzorce projektowe
 • Systemy rozproszone
 • Evidence-based Medicine
 • Full Text Search
 • HL7
 • ICH guidelines
 • ICH-GCP
 • Statystyka matematyczna
 • Mono
 • Monte Carlo Simulation
 • Statystyka nieparametryczna
 • OOP
 • PK/PD
 • Semantic HTML
 • Wdrażanie oprogramowania
 • Projektowanie oprogramowania
 • Inżynieria oprogramowania
 • SQL
 • Modelowanie Statystyczne
 • Statystyka
 • UML
 • W3C Standards
 • Aplikacje internetowe
 • .NET Framework
 • GNU R
 • ASP.NET MVC3
 • CONSORT
 • CRISP-DM
 • Statystyka medyczna
 • Analiza przeżycia
 • Metaanaliza
 • Statystyka opisowa
 • Informatyzacja laboratoriów analitycznych
 • Oprogramowanie przenośne .NET/Mono
 • Aplikacje sieciowe
 • Szkolenia ze statystyki
Od 2005 roku związany jestem zawodowo z sektorem usług informatycznych i analitycznych dla medycyny w zakresie:

● Statystycznej analizy danych dla medycznych badań naukowych (EBM, badania kliniczne wszystkich faz),
● Projektowania, produkcji, wdrażania i integracji rozwiązań IT wspierających pracę placówek medycznych,
● Wykonawstwa przenośnych (Win, MacOS, Linux) systemów gromadzenia danych i ich statystycznej analizy,
● Informatyzacji laboratoriów analitycznych i doradztwa w tym zakresie,
● Przeprowadzania szkoleń z zakresu statystycznej analizy danych z użyciem GNU R i relacyjnych baz danych
_______________________________________________________________________________________________

Statystyczna analiza danych

Wspieram instytucje, firmy i osoby prowadzące badania naukowe w obrębie medycyny (Evidence-Based Medicine, badania kliniczne) w przeprowadzeniu kompleksowej analizy statystycznej otrzymanych wyników. Łatwo przyswajam sobie fachową, medyczną terminologię. Prowadzę szkolenia z zakresu analizy danych.

Statystyka: Walidacja i oczyszczanie danych ● Statystyka opisowa ● Weryfikacja hipotez statystycznych (przykładowe) ● Analiza konfirmacyjna i eksploracyjna ● Modelowanie statystyczne: uogólnione modele liniowe i nieliniowe z efektami stałymi i losowymi (mieszane); metody wielowymiarowe (redukcja wymiaru), parametryczne i nieparametryczne (odporne, GAM, Monte Carlo) dla danych ilościowych i jakościowych (przykładowe) ● Analizy typowe dla medycyny: przeżycia, PK/PD, w tym: (bio)equivalence, (non)inferiority, dawka-odpowiedź, metaanaliza i inne ● Wytyczne CFR i ICH (+GCP), deklaracja CONSORT ● Badania: eksperymentalne i obserwacyjne, przekrojowe i longitudinalne, prospektywne i retrospektywne, kohortowe (kohorty kliniczne) i case-control, schemat równoległy i cross-over ● Dobór próby w oparciu o metodę reprezentacyjną ● Potrafię diagnozować, oceniać i radzić sobie z naruszeniami założeń wielu metod statystycznych | Data mining i uczenie maszyn: Metody nadzorowane i nienadzorowane: klasyfikacja, segmentacja; podejście wielomodelowe ● Odkrywanie reguł asocjacyjnych, analiza koszykowa ● Analizy przeprowadzam wg metodyki CRISP DM

Narzędzia: GNU R + RStudio + R Analytic Flow + Rattle + RCommander ● Statistica 9 ● Weka ● T-SQL ([1], [2], [3])

Projektowanie i produkcja oprogramowania

Specjalizuję się w projektowaniu, produkcji, wdrażaniu i integracji oprogramowania dla medycyny i telemedycyny, a także systemów gromadzenia i analizy danych dla potrzeb medycznych badań naukowych.

Oprogramowanie projektuję i wykonuję w oparciu o platformę Microsoft .NET oraz Xamarin Mono w architekturze klient-serwer. Posiadam wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów komercyjnego wykorzystania oprogramowania OpenSource – także na licencji GPL.

Warsztat pracy: Visual Studio, SharpDevelop, MonoDevelop, Enterprise Architect, StarUML, różne pomocnicze narzędzia OpenSource, SVN
Platformy: Microsoft .NET 4.5, ASP.NET MVC 4, Xamarin Mono 3
Języki: C#, R, SQL (T-, PL/), RDLC, HTML + CSS (standardy W3C, semantyczny kod)
Formaty wymiany danych: XML (+XSD), JSON, HL7 (2.x, 3; MirthConnect, HL7SDK i inne), DICOM
RDBMS i dostęp do danych: SQL Server, Oracle, PostgreSQL ● NHibernate, Entity Framework, LINQ, ADO.NET
Projektowanie systemów: Wzorce projektowe (GoF) i architektoniczne, architektura rozproszona, UML, ERD

Informatyzacja laboratoriów analitycznych

Posiadam dobrą, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i informatyzacją laboratorium analitycznego, w tym procesów wykonywania oznaczeń, reguł bezpiecznego obchodzenia się z materiałem skażonym oraz konfiguracji i użytkowania aparatury laboratoryjnej.
_______________________________________________________________________________________________

R - środowisko do przeprowadzania profesjonalnych analiz statystycznychR w badaniach klinicznych

Niektóre (zaindeksowane) wypowiedzi w wybranych grupach:
Informatyka: Programiści .NET | ASP.NET | Wzorce projektowe | SQL Server
Analiza danych: R | Statystyka | Statystyka i okolice | Data mining w biznesie | Asysta ekspercka | SPSS
_______________________________________________________________________________________________

kw:biostatystyk, biostatystyka, statystyk, statystyka medyczna, statystyk medyczny, analityk danych, analiza danych, telemedycyna, modelowanie statystyczne, eZdrowie, eHealth, EHR, PHR, ICD, SCD, SCA, sudden cardiac, kardiowerter, defibrylator, laboratorium, analityczne, EBM, evidence based medicine, clinical trials, data analysis, badania kliniczne fazy, CONSORT, FDA, EMA, GCP, ICH
Biostatystyk

KCR S.A.

od kwietnia 2014 (od 6 miesięcy)
Ekspert zewnętrzny

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

wrzesień 2010 - grudzień 2010 (przez 4 miesiące)
Doradztwo w ramach projektu "Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020" - zastosowanie rozwiązań IT w medycynie i diagnostyce.
Główny projektant

iMed24 S.A. (Spółka zależna ComArch S.A.)

sierpień 2010 - marzec 2014 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
● Prace architektoniczne i inżynieryjne w zakresie kluczowych komponentów systemu
● Badania i rozwój, weryfikacja zgodności rozwiązań z obowiązującym prawem
● Integracje z zewnętrznymi systemami informatycznymi
● Indywidualne prace programistyczne (narzędzia, prototypy)
● Konsulting technologiczny (Mono i inne rozwiązania OpenSource)
Kierownik ds. konsultingu

iMed24 S.A. (Spółka zależna ComArch S.A.)

kwiecień 2008 - lipiec 2010 (przez 2 lata i 4 miesiące)
● Koordynacja pracy zespołu 7. analityków funkcjonalnych
● Konsulting technologiczny działu Produkcji podczas migracji Java ⇒ .NET
● Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z diagnostyką laboratoryjną
● Konsulting zagadnień medycznych z lekarzami,
● Prelegent na konferencjach, kontakt z mediami
Programista

Comarch SA

sierpień 2007 - marzec 2008 (przez 8 miesięcy)
Prace projektowe i programistyczne przy platformie telemedycznej.
Analityk danych

Collegium Medicum UJ (przy KSS im. Jana Pawła II w Krakowie)

sierpień 2007 - grudzień 2007 (przez 5 miesięcy)
Analizy statystyczne dotyczące m.in. zaburzeń hemostazy u pacjentów leczonych simwastatyną.
Analityk danych - (bio)statystyk

Freelancer

wrzesień 2005 - marzec 2014 (przez 8 lat i 7 miesięcy)
Wspieram lekarzy różnych specjalizacji w zakresie statystycznej analizy danych podczas prowadzonych przez nich badań naukowych oraz w trakcie pisania artykułów do prasy fachowej.

Projektuję i wykonuję przenośne oprogramowanie do gromadzenia i wstępnej analizy danych.

Prowadzę szkolenia z zakresu statystycznej analizy danych z wykorzystaniem pakietu GNU R oraz baz danych i języka zapytań SQL (T-, PL/).
Programista, wdrożeniowiec, analityk danych (statystyk)

2KMM Informatyka i Consulting Sp. z o.o.

sierpień 2005 - lipiec 2007 (przez 2 lata)
Okresy i formy zatrudnienia:
od VIII 2005 - umowa zlecenie, X 2005 - staż (EFS), V 2006 - etat
http://tinyurl.com/2kmm-referencje

● Kompleksowe wdrożenia systemu informatycznego "InfoMedica Laboratorium" firmy ComputerLand (Sygnity) w laboratoriach:
· Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
· Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku,
· Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

W ramach zadań głównego wdrożeniowca:
· współpracowałem z kierownictwem laboratorium w zakresie tworzenia procedur i organizacji pracy laboratorium w nowych warunkach; obsługiwałem pracownie: hematologii, hemostazy, biochemii klinicznej (+ gazometria), immunochemii (+ markery, elektroforeza), analityki ogólnej, toksykologii, serologii grup krwi, punkty pobrań
· prowadziłem szkolenia personelu laboratorium i IT w zakresie instalacji i konfiguracji systemu, codziennej pracy z nim a także radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.
· konfigurowałem aparaturę pomiarową (niejednokrotnie przy brakach dokumentacji) firm takich, jak m.in. Sysmex, Autolyzer, Abbott, Dade Behring, Siemens, Vitros, Horiba, Biomerieux, Bayer, BioSystems, Roche, Radiometer, Medica, GEM, Beckman, Teco Diagnostics.

_________________________________________________________________________

● Przeprowadzanie analiz statystycznych w zakresie medycznych programów naukowych:

· w zakresie kardiologii wykonywałem analizy dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Sekcja Rytmu Serca. Główny projekt, w którym brałem udział (pełna analiza statystyczna) to "Ocena efektywności leczenia przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów / defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej w warunkach polskich".
http://polkardweb.2kmm.pl/polkardweb/doc/raport_ver2_3.doc

- w zakresie onkologii analizowałem dane i jestem współautorem opracowań na temat:
· niedokrwistości indukowanej chemio i radioterapią u pacjentów onkologicznych,
· pobudzania u nich erytropoezy (rHuEPOα/β, DPOα) i granulopoezy (G-CSF).
_________________________________________________________________________

● Projektowanie i implementacja systemów analityczno-raportujących w oparciu o GNU R, TSQL, .NET i RDLC

wystawiono 2 października 2011

Adrian to Statystyk/analityk o bardzo szerokim zakresie kompetencji. Łączy w sobie wszystkie zalety dobrego informatyka a jednocześnie statystyka, potrafiącego zrozumieć zastosowanie, opanować i zastosować dowolny test statystyczny.
Rafał Piszczek Rafał Piszczek , współpracownik
Programista

MiComp Systemy Komputerowe

kwiecień 2005 - czerwiec 2005 (przez 3 miesiące)
Staż - zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu ewidencji pojazdów dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

Edukacja

Informatyka (Telematyka i multimedia), magisterskie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

październik 2003 - wrzesień 2005 (przez 2 lata)
Informatyka (Telematyka i multimedia), licencjackie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

październik 2000 - lipiec 2003 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Specjalizacje

Badania i rozwój » Farmaceutyka/Biotechnologia

IT - Rozwój oprogramowania » Architektura

IT - Rozwój oprogramowania » Programista .NET

Języki

Rosyjski

dobry

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2014 - KCR S.A.
· Fraud and misconduct in clinical research
· ICH Good Clinical Practice
2010-2011 - Kursy i konferencje firmy StatSoft
Statystyka w medycynie:
· Metaanaliza
· Konferencja "Recepta na statystykę czyli analiza danych w badaniach medycznych"
Projektowanie eksperymentów:
· QbD - planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
· DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych
Data mining: Metodyki, Kurs podstawowy, Modele i metody
Zagadnienia ogólne:
· Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
· Analiza danych jakościowych
2008 - Szkolenia miękkie w ramach Akademii Kompetencji ComArch: efektywne kierowanie pracownikami, zarządzanie czasem, trening asertywności
2006 - Certyfikat wdrożeniowca systemu InfoMedica Laboratorium firmy ComputerLand.
2005 - Prawo jazdy, kat. B

Organizacje

1999–2002 - członek Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem (TOnO)
2000–2002 - Prezes Miejskiego Koła TOnO w Sosnowcu

Hobby

Elektronika lampowa oraz kolekcjonowanie lamp i innych, zabytkowych podzespołów elektrotechnicznych.
● "Reanimacja" zabytkowej AKP
Wolnomularstwo ( masoneria, sztuka królewska ) - historia, działalność, symbolika

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 3130    (2689 plusów)

Zobacz szczegóły »