Adam Powierza

Adam Powierza

Koordynator ds realizacji projektu i współpracy z instytucjami społecznymi i państwowymi, Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Kostrzyn, wielkopolskie

Podsumowanie

  Koordynator ds realizacji projektu i współpracy z instytucjami społecznymi i państwowymi

  Caritas Archidiecezji Poznańskiej

  od listopada 2008 (od 5 lat i 6 miesięcy)
  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:
  koordynowanie wielu odpowiedzialnych zadań, m.in.: Konferencja Klimatyczna 2008, pozyskiwanie środków z 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, nadzór nad inwestycjami (oczyszczalnia ścieków, solary), cykliczne akcje charytatywne (wigilia dla bezdomnych, rogale świętomarcińskie), wakacje dla dzieci, festyny, stypendia i dożywianie dzieci, pomoc powodzianom, wyjazdy integracyjne pracowników, w tym wizyta zagraniczna, współpraca z instytucjami, organizacjami i urzędami, kontakty z mediami (prasa, radio, telewizja - sprawozdania z ww akcji).
  Stażysta z wyższym wykształceniem leśnym

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo Hajnówka

  listopad 2006 - listopad 2007 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Wykonywanie wszelkich prac leśnych, w tym także edukacja dzieci i młodzieży.

  Edukacja

  Zarządzanie Jakością, studia podyplomowe

  Politechnika Poznańska

  październik 2007 - październik 2008 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Leśnictwo, ochrona środowiska leśnego, magisterskie

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  październik 2001 - czerwiec 2006 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Niemiecki

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  - certyfikat „Asystent Systemu Zarządzania Jakością” - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., 05.07.2008
  - certyfikat „Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością” – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., 18.10.2008
  - specjalista ds. rozliczeń Europejskiego Funduszu Społecznego, 17.05.2009
  - grafika komputerowa z elementami reklamy – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 25.06.2008
  - kurs języka angielskiego, przygotowanie do certyfikatu CAE (w trakcie).

  Organizacje

  członek Polskiego Towarzystwa Leśnego

  Hobby

  zainteresowania: fotografia, przyroda, sport, film, książki, motoryzacja, muzyka klasyczna i współczesna, gra na pianinie, turystyka.